SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
4
6
8
0
5
6
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Năm, 18/07/2019, 15:50

Mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia của tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định Phê duyệt dự án Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia của tỉnh Bạc Liêu.

Mục tiêu tổng quát của dự án là xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn với sự tham gia của các thành phần kinh tế hiệu quả, phù hp với đặc trưng của địa phương trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, huy động và phát huy vai trò của các thành phần tham gia vào mô hình, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.

Mô hình quản lý được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tất cả các đối tượng phát sinh chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (ngoại trừ lĩnh vực y tế).

Các nội dung chính của dự án: Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn; dự báo phát sinh chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đề xuất mô hình lì quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia; danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thục hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, lập kế hoạch xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần tham gia; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai mô hình trong thực tế, tham mưu, đề xuất các biện pháp, cơ chế chính sách để mô hình triển khai thuận lợi và hiệu quả./.

Nội dung:

L. Tú Quyên

 


Số lượt người xem: 203 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày