SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
7
8
8
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Thứ Tư, 08/07/2020, 15:55

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Để đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục diễn ra an toàn, trung thực, khách quan, chất lượng và đúng Quy chế thi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2019 - 2020, tổ chức ôn tập, ôn luyện cho học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.

Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; lưu ý một số điểm mới trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu, trình Kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tại tỉnh, đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan; có kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ để thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển thuận lợi; có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Sắp xếp, bố trí các Điểm thi hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên khi làm nhiệm vụ; quy định cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập th; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác coi thi, chấm thi và công bố kết quả. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán, đề xuất bố trí nguồn kinh phí t ngân sách tỉnh để tổ chức Kỳ thi, trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đánh giá hiện trạng máy móc, thiết bị đã sử dụng phục vụ thi THPT quốc gia ở những năm trước.

Chú trọng công tác lựa chọn cán bộ làm nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu từ sao in đề thi, coi thi, chấm thi nhằm ngăn ngừa gian lận, tiêu cực và sai phạm có thể xảy ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tài chính; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Điện lực; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Tỉnh Đoàn; Bưu điện tỉnh; Viễn thông Bạc Liêu; Viettel Bạc Liêu; Đài Phát thanh - Truyền hình tình; Báo Bạc Liêu; UBND các huyện, thị xã, thành phố... Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nội dung chi tiết 

Lê Hân

 


Số lượt người xem: 292 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày