SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
4
8
0
1
7
8
tin tức sự kiện Thứ Năm, 19/08/2010, 07:25

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư số 16/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san

Ngày 19/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san. Quy định này nhằm cụ thể hóa Điều 19, Điều 21 Luật Báo chí và Điều 13, Điều 14 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Thông tư ghi rõ đối tượng bao gồm các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội có đủ điều kiện được đứng tên xin phép hoạt động báo chí. Các cơ quan, tổ chức này được gọi chung là cơ quan chủ quản báo chí.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí in trước nhất phải phù hợp với Quy hoạch báo chí in đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Về nhân sự để bổ nhiệm Tổng biên tập, phó Tổng biên tập phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ chính trị từ cao cấp trở lên, đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý báo chí, có đủ số lượng người làm biên tập viên, phóng viên tùy theo cơ cấu tổ chức của cơ quan báo chí. Về cơ sở vật chất, tài chính, phải có trụ sở hoặc hợp đồng thuê trụ sở, diện tích bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có đủ trang thiết bị cho hoạt động; chứng minh đủ nguồn tài chính đảm bảo cho việc xuất bản ấn phẩm báo chí.

Thông tư cũng quy định rõ việc xuất bản số phụ và xuất bản phụ trương của các cơ quan báo chí; qui định về thủ tục xuất bản đặc san của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Thông tư quy định rõ các loại hồ sơ xin cấp phép hoạt động báo chí in, xin cấp phép xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương và xuất bản đặc san, đồng thời ban hành kèm theo 10 loại biểu mẫu cần thiết cho việc cấp phép.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí in do Bộ trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định theo qui định của pháp luật. Thẩm quyền cấp phép xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san do Cục trưởng Cục Báo chí quyết định. Thời gian xem xét cấp giấy phép là 30 ngày; giấy phép hoạt động báo chí in có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày ký giấy phép. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản đặc san, xuất bản số phụ và phụ trương được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí quy định trong từng giấy phép.

Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010./.

Thái Nghiệp


Số lượt người xem: 2539 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày