SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
6
7
6
Thông tin cộng đồng Thứ Sáu, 15/07/2016, 08:45

Thông tin ngừng cung cấp điện từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016

Do nhu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

1. Khu vực Thành phố Bạc Liêu:

Khu dân cư Thiên Long - Khóm 4 - Phường 5. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp Kim Cấu - xã Vĩnh Trạch. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Khu dân cư phường 2 - Khóm 3 - Phường 2. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 27/7/2016.

Ấp Biển Tây A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2016.

Đường Bạch Đằng (Lề bên phải hướng từ cầu Trường Sơn đi đê biển), Hoàng Sa - phường Nhà Mát. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 28/7/2016.

Khu dân cư phường 2 - Khóm 3 - Phường 2; Khu dân cư phường 5 - Khóm 4  - Phường 5. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 29/7/2016.

Đường Tôn Đức Thắng (Lề bên trái hướng từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú) - Phường 1; Đường Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Quốc tế) - Phường 7; Đường Tỉnh Lộ 38 (từ cầu Tôn Đức Thắng đến cầu Rạch Thăng) - Phường 5. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 31/7/2016.

Ấp Giồng Gữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông; Xã Vĩnh Trạch. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2016.

2. Khu vực huyện Vĩnh Lợi:

Ấp Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, Hòa Linh - xã Long Thạnh; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Thành.Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp Nam Hưng - xã Vĩnh Hưng. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 15 giờ 00 ngày 28/7/2016.

Thị trấn Châu Hưng; Xã Châu Thới. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2016.

3. Khu vực huyện Hòa Bình:

Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội - xã Vĩnh Mỹ A; xã Vĩnh Thịnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 30 ngày 23/7/2016.

Ấp An Khoa, An Thành - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 13 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Xã Minh Diệu. Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 27/7/2016.

Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu A; Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 28/7/2016.

Ấp Do Thới - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu. Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 29/7/2016.

Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B; Xã Vĩnh Mỹ A. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 30/7/2016.

4. Khu vực huyện Phước Long:

Ấp Nội Ô - thị trấn Phước Long; Ấp 2A, 4, 9B - xã Phong Thạnh Tây A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp Huê 1, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phú Tây; Ấp 1A, 2B - xã Phong Thạnh Tây A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 27/7/2016.

Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phú Tây; Xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2016.

5. Khu vực huyện Hồng Dân:

Ấp Nhà Lầu 1 - xã Ninh Thạnh Lợi A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp Nhà Lầu 1, Nhà Lầu 2 - xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Óc - xã Ninh Hòa. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2016.

Ấp Kinh Xáng - xã Lộc Ninh; Thị trấn Ngan Dừa. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2016.

 6. Khu vực thị xã Giá Rai

Ấp 19A, 20 - xã Phong Thạnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 13 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp 25 - xã Phong Thạnh; Ấp 3, 4A - xã Phong Thạnh A; Khóm 1 - phường Hộ Phòng. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 27/7/2016.

Ấp Nhàn Dân A, Nhàn Dân B  - xã Tân Phong. Thời gian dự kiến từ 08 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2016.

 Ấp 5, 20 - xã Phong Tân; Ấp 1 - xã Phong Thạnh Tây. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 29/7/2016.

Ấp 21 - xã Phong Tân; Ấp 4 - xã Phong Thạnh Tây; Khóm 1, Khóm 5 - phường Hộ Phòng; Khóm 1, Khóm 4 - Phường 1; Xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Tân. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2016.

7. Khu vực huyện Đông Hải:

Ấp Hòa 2, Hòa Thạnh - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 24/7/2016.

Ấp Đầu Lá - xã Long Điền; Ấp 2, Ba Mến - xã An Trạch A; Ấp Anh Dũng - xã An Trạch; Ấp 4 - thị trấn Gành Hào. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2016.

Ấp Gò Cát - xã Điền Hải; Ấp Đầu Lá, Thạnh An - xã Long Điền; Ấp Hiệp Vinh, Thành Thưởng - xã An Trạch; Ấp Lung Sình, Cây Thẻ - xã Định Thành; Ấp Cái Cùng, Trường Điền - xã Long Điền Đông. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 26/7/2016.

Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây; Ấp Lung Chim - xã Định Thành; Ấp Diêm Điền - xã Điền Hải. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 27/7/2016.

Ấp Bình Điền, Long Hà - xã Long Điền Tây; Ấp Hoàng Minh A - xã An Trạch; Ấp Hòa 2 - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2016.

Ấp Quyết Chiến, Thành Thưởng B - xã An Trạch A; Ấp Hòa 2, Hòa Thạnh - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 29/7/2016.

Ấp Cái Keo, Chòi Mòi - xã An Phúc; Ấp Diêm Điền - xã Điền Hải; Xã Long Điền Đông, Long Điền Đông A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2016.

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo đến quý khách hàng để có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của mình. Trong quá trình công tác, Công ty Điện Lực Bạc Liêu có thể đóng điện phục vụ khách hàng sớm hơn thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị khách hàng có trang bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều.

Nguồn: Công ty Điện lực tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 1743 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày