SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
4
1
5
Thông tin cộng đồng Thứ Tư, 13/01/2016, 10:45

Thông tin ngừng cung cấp điện từ ngày 18/01/2016 đến ngày 24/01/2016

Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

1. Khu vực Thành phố Bạc Liêu:

Đường Lò Rèn - phường 5. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 18/01/2016.

Đường Phan Văn Trị - phường 2; Ấp Giồng Giữa - xã Hiệp Thành. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 14 giờ 00 ngày 19/01/2016.

Ấp Chòm Cóc - xã Hiệp Thành; Ấp An Trạch Đông - xã Vĩnh Trạch Đông. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 20/01/2016.

Ấp Biển Đông - xã Vĩnh trạch Đông; Ấp Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch; Khóm Chòm Xoài - phường Nhà Mát. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 21/01/2016.

Khu vực Trà Văn, Khu dân cư Hoàng Phát - phường 1. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 09 giờ 00 ngày 22/01/2016.

Khu Công Nghiệp Trà Kha, Khóm Trà Khứa, Tân Tạo - phường 8; Đường Cao Văn Lầu (Lề bên trái hướng từ khu dân cư phường 5 đến cầu Trường Sơn), Bạch Đằng (Lề bên trái hướng từ cầu Trường Sơn đến Biển Bạc Liêu) - phường Nhà Mát; Khu Chòm Cóc, Lộ Xiêm Cán - xã Hiệp Thành. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 23/01/2016.

2. Khu vực huyện Vĩnh Lợi:

ẤpTrà Ban - xã Châu Hưng A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 18/01/2016.

Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Thạnh Hưng, Nam Thạnh - xã Vĩnh Hưng; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2016.

Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Đông Hưng, Trần Nghĩa, Nam Hưng  - xã Vĩnh Hưng. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 20/01/2016.

Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng, Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A; ẤpTrà Ban - xã Châu Hưng A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 21/01/2016.

Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 22/01/2016.

3. Khu vực huyện Hòa Bình:

Ấp Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 13 - xã Vĩnh Hậu A; Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cá Rô - xã Minh Diệu. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 18/01/2016.

Ấp Chùa Phật - thị trấn Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu  - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Do Thới, Xóm Lớn B - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Bình - xã Vĩnh Thịnh. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2016.

Ấp Thống Nhất, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Tiến  - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Hội - xã Vĩnh Thịnh. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 20/01/2016.

Ấp Vĩnh Tân, Châu Phú, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Láng Giài - thị trấn Hòa Bình. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 15 giờ 00 ngày 21/01/2016.

Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A; Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu; Xã Minh Diệu. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 22/01/2016.

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật - thị trấn Hòa Bình; Ấp 17, Ấp Cây Gừa, Giồng Tra, Cái Tràm B - xã Vĩnh Hậu A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 23/01/2016.

Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội - xã Vĩnh Mỹ A; Xã Vĩnh Thịnh. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 24/01/2016.

4. Khu vực huyện Phước Long:

Ấp Phước Thuận - thị trấn Phước Long; Ấp Mỹ II, Phước 3A, Phước 3B, Mỹ Tân, Vĩnh Phú A, Vĩnh Phú B - xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Hoà, Mỹ Trinh - xã Hưng Phú. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 22/01/2016.

5. Khu vực huyện Hồng Dân:

Ấp Ninh Điền, Phú Tân xã Ninh Quới; Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Ninh An, Ninh Định, Tà Óc - xã Ninh Hòa;  Xã Ninh Quới, Ninh Quới A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 17/01/2016.

Ấp Trèm Trẹm, Bà Hiên  - thị trấn Ngan Dừa. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 00 đến 12 giờ 30 ngày 20/01/2016.

Ấp Ninh Hiệp - xã Ninh Quới A. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 22/01/2016.

Xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 24/01/2016.

6. Khu vực Thị xã Giá Rai

Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 18/01/2016.

Ấp 15 - xã Phong Thạnh Đông; Ấp Gò Muồng - xã Tân Thạnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2016.

Ấp Khúc Tréo B, Ấp 2 - xã Tân Phong; Ấp Gò Muồng - xã Tân Thạnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 20/01/2016.

Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 21/01/2016.

Ấp 3B - xã Tân Phong; Xã Phong Thạnh Tây. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 23/01/2016.

Khóm 2 - phường 1; Khóm 1, 2, 7, 8, 13 - phường Láng Tròn; Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh; Ấp 14, 15 - xã Phong Tân; Xã Phong Thạnh Đông. Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 24/01/2016.

7. Khu vực huyện Đông Hải:

Ấp Diêm Điền - xã Điền Hải; Ấp Long Hà - xã Điền Hải; Ấp 2, 3, 5 - thị trấn Gành Hào. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 18/01/2016.

Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc; Ấp 3, 5 - thị trấn Gành Hào; Ấp Cây Giang - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2016.

Ấp Lam Điền, Lập Điền, Thanh Hải, Bình Điền - xã Long Điền Tây;  Ấp Thạnh Trị, Thạnh An - xã Long Điền; Xã An Trạch. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 20/01/2016.

Ấp Bình Điền - xã Long Điền Tây; Ấp Mỹ Điền - xã Long Điền Đông A; Ấp Đại Điền, Cây Giang - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 21/01/2016.

Ấp Đầu Lá - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 14 giờ 00 ngày 22/01/2016.

Ấp Cây Thẻ, Lung Sình - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A - xã An Trạch; Ấp Ba Mến - xã An Trạch A; Ấp 1 , 2 - xã Long Điền Đông A; Ấp Thạnh 1, Thạnh 2 - xã Long Điền. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 23/01/2016.

Ấp Canh Điền - xã Long Điền Tây; Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A, Cái Keo - xã An Phúc; Ấp Hòa Thạnh, Công Điền, Cây Dương, Cây Dương A, Cây Giang - xã Long Điền; Ấp Gò Cát - xã Điền Hải; Ấp Trường Điền - xã Long Điền Đông. Thời gian dự kiến từ 05 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 24/01/2016.

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo đến quí khách hàng để có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của mình. Trong quá trình công tác, Công ty Điện Lực Bạc Liêu có thể đóng điện phục vụ khách hàng sớm hơn thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị khách hàng có trang bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều.

Nguồn: Công ty Điện lực tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 1965 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày