SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
7
8
6
9
Thông tin cộng đồng Thứ Ba, 15/11/2011, 14:50

Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 21/11/2011 đến ngày 27/11/2011

Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

 

I. Lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện:

1. Khu vực Thành phố Bạc Liêu:

- Ngày 21/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 00

- Khóm Chòm Xoài, Bờ Tây – phường Nhà Mát.

- Ngày 22/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 13 giờ 00

- Khu Bến xe – Bộ đội Biên phòng – phường 7.

- Ngày 23/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Xã Hiệp Thành.

- Ngày 24/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Kim Cấu, Công Điền – xã Vĩnh Trạch, ấp Giồng Giữa A – xã Vĩnh Trạch Đông.

- Ngày 25/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Ấp Biển Đông A, Biển Đông B – xã Vĩnh Trạch Đông.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Khóm 7 – phường 7; Ấp Xóm Lẫm – xã Hiệp Thành.

2. Khu vực huyện Vĩnh Lợi:

- Ngày 22/11/2011: Thời gian dự kiến từ 11 giờ 00 đến 13giờ 00

- Xã Hưng Hội, Hưng Thành.

- Ngày 22/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Cái Giá, Đây Tà Ni – xã Hưng Hội.

- Ngày 27/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 00

- Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A.

3. Khu vực huyện Hòa Bình:

- Ngày 21/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00

- Ấp 37 – xã Minh Diệu, ấp 16 – Vĩnh Hậu A.

- Ngày 22/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh.

- Ngày 23/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Ấp Vĩnh Mới – xã Vĩnh Thịnh.

- Ngày 24/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 00

- Ấp Vĩnh Kiểu – Vĩnh Thịnh.

- Ngày 24/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Xã Vĩnh Mỹ A.

- Ngày 24/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Ấp Tân Tiến – xã Vĩnh Mỹ A.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 09 giờ 00

- Xã Vĩnh Hậu.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Ấp 13, Toàn Thắng, Cây Gừa – xã Vĩnh Hậu, ấp Cây Gừa – xã Vĩnh Hậu A.

4. Khu vực huyện Phước Long:

- Ngày 21/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Xã Vĩnh Thanh; Ấp Vĩnh Tường 1, Vĩnh Tường 2, Vĩnh Tường 4, Mỹ Phú Nam – xã Hưng Phú, ấp Huê 3 – xã Vĩnh Phú Đông, ấp Bình Bảo, Bình Lễ, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phú Tây.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú B – xã Vĩnh Phú Đông.

5. Khu vực huyện Hồng Dân:

- Ngày 21, 24, 27/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Bần Ổi, Bến Bào, Ba Đình, Bình Lộc, Lộ Xe  – xã Vĩnh Lộc A.

- Ngày 23/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Ninh Chùa – xã Ninh Quới A.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Ninh Phước – xã Ninh Quới A.

- Ngày 27/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 30

- Thị trấn Ngan Dừa.

6. Khu vực huyện Giá Rai:

- Ngày 22/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 19, 20, 21 – xã Phong Tân.

- Ngày 23/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

- Ấp 19 – xã Phong Thạnh.

- Ngày 23/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 30

- Ấp 13, 14 – xã Phong Thạnh Đông, ấp 14, 15 – xã Phong Tân.

- Ngày 24/11/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30

- Ấp Khúc Tréo A – xã Tân Phong.

- Ngày 24/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 2, 3B – xã Tân Phong.

7. Khu vực huyện Đông Hải:

- Ngày 21/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 10 giờ 30

- Ấp Thanh Hải – xã Long Điền Tây.

- Ngày 21/11/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 00

- Ấp Doanh Điền, Canh Điền – xã Long Điền Tây.

- Ngày 21/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 30

-  Ấp Hòa Thạnh – xã Long Điền.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Ấp Bờ Cảng, Gò Cát, Long Hà – xã Điền Hải, ấp Bình Điền – xã Long Điền Tây.

- Ngày 26/11/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 00

-  Ấp An Điền – xã Long Điền Tây.

- Ngày 27/11/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 11 giờ 00

- Ấp Thạnh An, Thạnh Trị – xã Long Điền .

II. Lịch gián đoạn cung cấp điện:

* Ngày 21/11/2011: Xã Vĩnh Bình – huyện Hòa Bình.

+ Lần 1: Trong khoảng thời gian từ 06 giờ 00 đến 07 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

+ Lần 2: Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 00 đến 12 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

* Ngày 26/11/2011: Thị trấn Gành Hào – huyện Đông Hải.

+ Lần 1: Trong khoảng thời gian từ 06 giờ 00 đến 07 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

+ Lần 2: Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 00 đến 12 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo đến quí khách hàng để có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của mình. Trong quá trình công tác, Công ty Điện Lực Bạc Liêu có thể đóng điện phục vụ khách hàng sớm hơn thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị khách hàng có trang bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều.

 

Nguồn: Cty Điện lực Bạc Liêu


Số lượt người xem: 3450 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày