SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
2
5
8
Thông tin cộng đồng Thứ Ba, 11/10/2011, 15:15

Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 17/10/2011 đến ngày 23/10/2011

Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

I. Lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện:

1. Khu vực Thành phố Bạc Liêu:

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Tỉnh lộ 38 (từ cầu Rạch Thăng đến Công ty Chế biến Thủy sản Việt Cường) – xã Vĩnh Trạch.

2. Khu vực huyện Vĩnh Lợi:

- Ngày 17/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 10 giờ 00

- Ấp Nhà Thờ – xã Hưng Thành.

- Ngày 18/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được – xã Hưng Thành.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 10 giờ 30

- Ấp Tầm Bé – xã Hưng Hội.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 00

- Ấp Bưng Xúc – xã Hưng Hội.

- Ngày 20/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Bưng Xúc, Tầm Bé, Giá Tiểu, Sóc Đồn – xã Hưng Hội.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 00

- Trung Hưng 3 – xã Vĩnh Hưng A.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Ấp Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ – xã Long Thạnh.

- Ngày 23/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Thị trấn Châu Hưng; Xã Châu Hưng A, Châu Thới.

3. Khu vực huyện Hòa Bình:

- Ngày 17/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Vĩnh Thịnh; Ấp Huy Hết – xã Vĩnh Mỹ A, ấp 14, 15, An Thành, An Nghiệp, Bình Minh – xã Vĩnh Mỹ B, ấp 17 – xã Vĩnh Bình, ấp 36 – xã Minh Diệu.

- Ngày 17/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Ấp Cây Gừa, ấp 13 – xã Vĩnh Hậu.

- Ngày 23/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 15, An Thành, An Nghiệp, Bình Minh – xã Vĩnh Mỹ B, ấp 17– xã Vĩnh Bình.

4. Khu vực huyện Phước Long:

- Ngày 17, 20, 23/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Vĩnh Thanh; Ấp Vĩnh Tường 1, Vĩnh Tường 2, Vĩnh Tường 4, Mỹ Phú Nam – xã Hưng Phú, ấp Huê 3 – xã Vĩnh Phú Đông, ấp Bình Bảo, Bình Lễ, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phú Tây.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A – xã Vĩnh Phú Tây, ấp 3 – xã Phong Thạnh Tây A.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 11 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 12 – xã Phong Thạnh Tây A.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 00

- Ấp Phước Thuận – thị trấn Phước Long, ấp Mỹ II, Phước 3A, Phước 3B, Mỹ Tân, Vĩnh Phú A, Vĩnh Phú B – xã Vĩnh Phú Đông, ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Hoà, Mỹ Trinh – xã Hưng Phú.

5. Khu vực huyện Hồng Dân:

- Ngày 17/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Xẻo Gừa, Cây Cui – xã Ninh Thạnh Lợi.

- Ngày 18, 21/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Tà Ben – xã Ninh Hoà.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Ninh Thành, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ninh Phú, Ngan Kè, Ninh Bình – xã Ninh Qưới.

- Ngày 20/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Lộc Ninh.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 13 giờ 00

- Thị trấn Ngan Dừa; Xã Ninh Hòa, Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Rọc Lá – xã Ninh Hòa.

6. Khu vực huyện Giá Rai:

- Ngày 16/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Xã Phong Thạnh Đông A; Ấp 2 – thị trấn Giá Rai.

- Ngày 18/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00

- Xã Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, ấp 14, 15 – xã Phong Tân.

- Ngày 18/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Tân Phong, Tân Thạnh.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 10 giờ 00

- Ấp 1 – thị trấn Hộ Phòng.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 00

- Ấp 3, 4 – thị trấn Hộ Phòng.

- Ngày 20/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 09 giờ 00

- Xã Phong Thạnh Tây; Ấp 2 – thị trấn Hộ Phòng, ấp 3A – xã Tân Phong.

- Ngày 20/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 2, 5, 7 – xã Phong Thạnh Tây.

- Ngày 21/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A; Ấp 19, 20, 21 – xã Phong Tân.

- Ngày 21/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 2 – thị trấn Hộ Phòng huyện Giá Rai.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Tân Thạnh.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A; Ấp 14, 15 – xã Phong Tân.

- Ngày 23/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 10 giờ 00

- Ấp 3 – xã Phong Thạnh Tây.

- Ngày 23/10/2011: Thời gian dự kiến từ 096 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 4 – xã Phong Thạnh Tây.

7. Khu vực huyện Đông Hải:

- Ngày 16/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Xã Long Điền Đông, Long Điền Đông A.

- Ngày 18, 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Định Thành, Định Thành A, An Trạch, An Phúc.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Ấp Rạch Rắn, Cây Giang – xã Long Điền.

- Ngày 19/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Ấp Cây Giang A – xã Long Điền.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Thị trấn Gành Hào.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 15 giờ 00

- Ấp Gò Cát, Long Hà – xã Điền Hải, ấp Bình Điền – xã Long Điền Tây.

- Ngày 22/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã An Trạch A.

II. Lịch gián đoạn cung cấp điện:

Ngày 23/10/2011:   Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 3 Hòa Bình – Võ Thị Sáu đến ngã 3 Võ Thị Sáu – 23 tháng 8), đường Hòa Bình (từ ngã 4 Quốc tế đến ngã 3 Hòa Bình – Võ Thị Sáu) – phường 3; Khóm Trà Kha B – phường 8.

+ Lần 1: Trong khoảng thời gian từ 06 giờ 00 đến 07 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

+ Lần 2: Trong khoảng thời gian từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo đến quí khách hàng để có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của mình. Trong quá trình công tác, Công ty Điện Lực Bạc Liêu có thể đóng điện phục vụ khách hàng sớm hơn thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị khách hàng có trang bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều.

Nguồn: Cty Điện lực Bạc Liêu


Số lượt người xem: 3180 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày