SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
4
2
8
Thông tin cộng đồng Thứ Tư, 05/10/2011, 14:15

Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 10/10/2011 đến ngày 16/10/2011

Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

 

I. Lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện:

1. Khu vực Thành phố Bạc Liêu:

- Ngày 03/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Vĩnh Trạch.

- Ngày 11/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Khóm 5, 6 – phường 2.

- Ngày 11/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Tỉnh lộ 38 (từ cầu Rạch Thăng đến Công ty Chế biến Thủy sản Việt Cường) – xã Vĩnh Trạch.     

- Ngày 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Ấp Giồng Giữa A, Biển Đông A – xã Vĩnh Trạch Đông, ấp Kim Cấu, An Trạch Đông – xã Vĩnh Trạch.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Khu Dân cư phường 5; Khóm Bờ Tây – phường Nhà Mát.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 10 giờ 00 đến 13 giờ 30

- Hẻm 2 đường Tỉnh lộ 38 – phường 5.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

- Đường Lộc Ninh, Hoàng Diệu – phường 1.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Phường 5; Tỉnh lộ 38 (từ cầu Rạch Thăng đến Cty CBTS Việt Cường – xã Vĩnh Trạch).

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 09 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Đường Nguyễn Công Tộc, Trần Văn Tất, Châu Văn Đặng, Nguyễn Thị Mười – phường 1.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 15 giờ 00

- Khóm 10 – phường 1.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00

- Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình – Lê Lợi đến ngã 4 Quốc tế) – phường 3.

- Ngày 153/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Công Điền, Bờ Xáng – xã Vĩnh Trạch.

- Ngày 15/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 15 giờ 00

- Phường 2.

- Ngày 16/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Khóm Trà Kha B – phường 8; Ấp Công Điền, Thào Lạng , Bờ Xáng – xã Vĩnh Trạch.

- Ngày 16/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Đường Võ Thị Sáu, Hòa Bình (từ ngã 4 Quốc tế đến ngã 3 Hòa Bình – Võ Thị Sáu) – phường 3.

2. Khu vực huyện Vĩnh Lợi:

- Ngày 10/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 14 giờ 00

- Ấp Hà Đức – xã Châu Hưng A .

- Ngày 103/10/2011: Thời gian dự kiến từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Nhà Dài, Chất Đốt – xã Châu Hưng A.

- Ngày 11, 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Châu Hưng A.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Đây Tà Ni – xã Hưng Hội.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Xẻo Nhào, Quốc Kỷ,  Nước Mặn – xã Hưng Thành.

- Ngày 15/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 30

- Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được – xã Hưng Thành.

- Ngày 16/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Thị trấn Châu Hưng; Xã Châu Hưng A, Châu Thới, Hưng Thành, Hưng Hội.

3. Khu vực huyện Hòa Bình:

- Ngày 11/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00

- Xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra – xã Vĩnh Hậu A.

- Ngày 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 15, An Thành, An Nghiệp, Bình Minh – xã Vĩnh Mỹ B, ấp 17 – xã Vĩnh Bình.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Ấp 16 – xã Vĩnh Hậu A.

4. Khu vực huyện Phước Long:

- Ngày 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00

- Ấp Thọ Hậu – xã Phước Long, ấp Phước Hoà A, Long Hải – thị trấn Phước Long.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Vĩnh Thanh; Ấp Vĩnh Tường 1, Vĩnh Tường 2, Vĩnh Tường 4, Mỹ Phú Nam – xã Hưng Phú, ấp Huê 3 – xã Vĩnh Phú Đông, ấp Bình Bảo, Bình Lễ, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phú Tây.

- Ngày 15/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Long Thành, Long Đức, Nội Ô – thị trấn Phước Long.

5. Khu vực huyện Hồng Dân:

- Ngày 10/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Ấp Ninh Lợi – xã Ninh Quới A.

- Ngày 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00

- Xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 15 giờ 00

- Ấp Ninh Định – xã Ninh Hòa.

6. Khu vực huyện Giá Rai:

- Ngày 11/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Tân Thạnh.

- Ngày 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp Xóm Mới – xã Tân Thạnh.

- Ngày 13/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Ấp 9 – xã Tân Thạnh.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Tân Phong, Tân Thạnh.

7. Khu vực huyện Đông Hải:

- Ngày 11/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

- Xã Long Điền Đông, Long Điền Đông A.

- Ngày 11, 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã Định Thành, Định Thành A, An Trạch, An Phúc.

- Ngày 12/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Xã Long Điền Tây.

- Ngày 14/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Xã An Trạch A.

II. Lịch gián đoạn cung cấp điện:

Ngày 13/10/2011:   Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh, ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A - huyện Hoà Bình.

+ Lần 1: Trong khoảng thời gian từ 07 giờ 00 đến 08 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

+ Lần 2: Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 00 đến 12 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo đến quí khách hàng để có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của mình. Trong quá trình công tác, Công ty Điện Lực Bạc Liêu có thể đóng điện phục vụ khách hàng sớm hơn thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị khách hàng có trang bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều.

Nguồn: Cty Điện lực Bạc Liêu


Số lượt người xem: 3236 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày