SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
5
6
0
Thông tin cộng đồng Thứ Tư, 28/09/2011, 08:15

Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 03/10/2011 đến ngày 09/10/2011

Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

I. Lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện:

1. Khu vực Thành phố Bạc Liêu:

- Ngày 03/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 00

Khóm 3 – phường 2; Phường Nhà Mát. 

- Ngày 03, 07/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Tỉnh lộ 38 (từ cầu Rạch Thăng đến Công ty Chế biến Thủy sản Việt Cường) – xã Vĩnh Trạch.

- Ngày 03/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 30.

Đường Cách Mạng (từ ngã 4 Cách Mạng – Lê Duẫn đến ngã 4 Cách Mạng – Ngô Gia Tự), đường Ngô Gia Tự (ngã 4 Cách Mạng – Ngô Gia Tự đến ngã 4 Ngô Gia Tự – Hòa Bình). 

- Ngày 04, 08/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Tỉnh lộ 38 (từ chùa Kim Cấu đến UBND xã Vĩnh Trạch).

- Ngày 05/9/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00.

Đường 23 tháng 8 (từ ngã 3 Bà Huyện Thanh Quan – 23 tháng 8 đến ngã 3 Võ Thị Sáu – 23 tháng 8) – phường 8.

- Ngày 05, 09/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Ấp Công Điền, Thào Lạng, Bờ Xáng – xã Vĩnh Trạch.

- Ngày 06/10/2011: Thời gian dự kiến từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00

Ấp Công Điền, Bờ Xáng – xã Vĩnh Trạch.          

2. Khu vực huyện Vĩnh Lợi:

- Ngày 03/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Bưng Xúc, Giá Tiểu – xã Hưng Hội.

- Ngày 04/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Bà Chăng A, Bà Chăng B, ấp B1, B2 – xã Châu Thới.

- Ngày 05/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 30

Ấp Trà Hất – xã Châu Thới.

- Ngày 05/10/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00

 Ấp Nàng Rèn, Công Điền – xã Châu Thới .

- Ngày 06/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Giồng Bướm A – xã Châu Thới.

- Ngày 07/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 13 giờ 30.

Ấp Xẻo Lá – thị trấn Châu Hưng.

- Ngày 07/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Tân Tạo – thị trấn Châu Hưng.

- Ngày 08/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Ấp Thông Lưu A, Thông Lưu B, Mặc Đây – thị trấn Châu Hưng.

- Ngày 09/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 11 giờ 30

Ấp Thông Lưu B – thị trấn Châu Hưng.

- Ngày 09/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00  

Ấp Mặc Đây – thị trấn Châu Hưng.

- Ngày 09/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Bà Chăng – thị trấn Châu Hưng.

3. Khu vực huyện Hòa Bình:

- Ngày 03, 06, 09/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 15, An Thành, An Nghiệp, Bình Minh – xã Vĩnh Mỹ B, ấp 17– xã Vĩnh Bình.

- Ngày 03/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 18 – xã Vĩnh Bình.

- Ngày 05/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

Ấp Xóm Lớn B, Vĩnh Tân – xã Vĩnh Mỹ A.

- Ngày 05/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 11 giờ 00 đến 16 giờ 00

Ấp An Khoa – xã Vĩnh Mỹ B.

- Ngày 06/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

Ấp Chùa Phật – thị trấn Hòa Bình.

- Ngày 07/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 09 giờ 00

Ấp An Thành – xã Vĩnh Mỹ B.

- Ngày 08/10/2011:

Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 16 giờ 00

Ấp Thị Trấn A – thị Trấn Hòa Bình.

4. Khu vực huyện Phước Long:

- Ngày 04/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00

Xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành – thị trấn Phước Long, ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường 1 – xã Hưng Phú, ấp Huê III – xã Vĩnh Phú Đông, ấp Bình Bảo, Bình Lễ, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phú Tây.

- Ngày 05/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Nội Ô, Long Đức – thị trấn Phước Long.

- Ngày 07/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 4, 9 – xã Phong Thạnh Tây B.

5. Khu vực huyện Hồng Dân:

- Ngày 03, 08/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Tà Ben – xã Ninh Hòa, ấp Bà Gồng – thị trấn Ngan Dừa.

- Ngày 04/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00

Ấp Đầu Sấu Đông, Tà Suôl – xã Lộc Ninh, ấp Lộ Xe A – xã Vĩnh Lộc A.

- Ngày 04/10/2011: Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp Cầu Đỏ – xã Vĩnh Lộc, ấp Bến Bào – xã Vĩnh Lộc A.

- Ngày 08/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00

Xã Ninh Quới A, Ninh Quới, Ninh Hòa, Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A; Thị trấn Ngan Dừa.

6. Khu vực huyện Giá Rai:

- Ngày 03/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 30 đến 10 giờ 30

Ấp 2 – thị trấn Hộ Phòng.

- Ngày 03/10/2011: Thời gian dự kiến từ 10 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 3B – xã Tân Phong.

- Ngày 04/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Xã Phong Thạnh Đông A, Phong Thạnh Đông; Ấp 14, 15 – xã Phong Tân.

- Ngày 05/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 3 – xã Phong Thạnh A, ấp Nhàn Dân B – xã Tân Phong.

- Ngày 06/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 2, 5, 7 – xã Phong Thạnh Tây.

- Ngày 06/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 10 giờ 30

Ấp 3A – xã Tân Phong.

- Ngày 07/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 7 – xã Phong Thạnh Tây, ấp 10 – xã Tân Phong, ấp 1 – thị trấn Giá Rai.

- Ngày 09/10/2011: Thời gian dự kiến từ  06 giờ 00 đến 17 giờ 00

Ấp 5 – thị trấn Hộ Phòng, thị trấn Giá Rai.

7. Khu vực huyện Đông Hải:

- Ngày 04/10/2011: Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 00

Ấp Văn Đức B, Hoàng Minh, Anh Dũng – xã An Trạch.

- Ngày 05/10/2011:  Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Ấp Rạch Rắn, Cây Giang, Cây  Giang A – xã Long Điền.

- Ngày 08/10/2011: Thời gian dự kiến từ 06 giờ 30 đến 09 giờ 30

Thị trấn Gành Hào.

- Ngày 08/10/2011: Thời gian dự kiến từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00

Ấp Đầu Lá, Cây Dương – xã Long Điền, ấp Lam Điền – xã Long Điền Tây, ấp 4 – thị trấn Gành Hào.

II. Lịch gián đoạn cung cấp điện:

Ngày 03, 07/10/2011:   Tỉnh lộ 38 (từ chùa Kim Cấu đến UBND xã Vĩnh Trạch) – thành phố Bạc Liêu.

+ Lần 1: Trong khoảng thời gian từ 06 giờ 00 đến 07 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

+ Lần 2: Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 00 đến 17 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

Ngày 04/10/2011:   Xã Vĩnh Bình – huyện Hòa Bình.

+ Lần 1: Trong khoảng thời gian từ 07 giờ 00 đến 08 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

+ Lần 2: Trong khoảng thời gian từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 00, thời gian gián đoạn là 10 phút.

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo đến quí khách hàng để có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của mình. Trong quá trình công tác, Công ty Điện Lực Bạc Liêu có thể đóng điện phục vụ khách hàng sớm hơn thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị khách hàng có trang bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều.

Nguồn: Cty Điện lực Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 3163 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày