- Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn - Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác an toàn giao thông - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 - Lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước - Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị - Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp cận thông tin - Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn cho học sinh - Khai mạc triển lãm chuyên đề “Nữ chiến sĩ giao liên Miền Nam” - Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” - Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đào Xuân Bách giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu - Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 - Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIII năm 2020 - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2020
Thống kê tin bài
Có 2175 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Thông tin chỉ đạo , điều hành Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 22/09/2020 16:41 Ngô Đức Hình
2 Thông tin chỉ đạo , điều hành Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác an toàn giao thông 22/09/2020 09:47 Ngô Đức Hình
3 Tin tức - Sự kiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 22/09/2020 09:43 Ngô Đức Hình
4 Thông báo khác Lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 22/09/2020 09:35 Ngô Đức Hình
5 Thông tin chỉ đạo , điều hành Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 21/09/2020 16:33 Châu Đình Phong
6 Thông tin chỉ đạo , điều hành Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 21/09/2020 16:31 Châu Đình Phong
7 Thông tin chỉ đạo , điều hành Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 21/09/2020 16:27 Châu Đình Phong
8 Tin tức , Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp cận thông tin 21/09/2020 16:17 Châu Đình Phong
9 Tin tức - Sự kiện Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn cho học sinh 21/09/2020 15:57 Châu Đình Phong
10 Tin tức - Sự kiện Khai mạc triển lãm chuyên đề “Nữ chiến sĩ giao liên Miền Nam” 19/09/2020 15:29 Ngô Đức Hình
11 Tin tức - Sự kiện Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” 19/09/2020 15:21 Ngô Đức Hình
12 Nhân sự mới Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đào Xuân Bách giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu 19/09/2020 15:10 Ngô Đức Hình
13 Tin tức - Sự kiện Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 18/09/2020 19:29 Ngô Đức Hình
14 Tin tức - Sự kiện Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIII năm 2020 18/09/2020 19:20 Ngô Đức Hình
15 Tin tức - Sự kiện Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2020 18/09/2020 18:16 Ngô Đức Hình
16 Tin tức - Sự kiện Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh 18/09/2020 16:13 Ngô Đức Hình
17 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 9 (lần 2) 17/09/2020 17:00 Ngô Đức Hình
18 Thông tin chỉ đạo , điều hành Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2020 17/09/2020 16:26 Ngô Đức Hình
19 Tin tức - Sự kiện Hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 Cụm đồng bằng sông Hậu 17/09/2020 10:03 Ngô Đức Hình
20 Tin tức - Sự kiện Hội thảo giám định dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Bạc Liêu (lần 3) 17/09/2020 09:48 Ngô Đức Hình
21 Thông tin chỉ đạo , điều hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) 16/09/2020 15:30 admin admin
22 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai 16/09/2020 15:25 admin admin
23 Tin tức - Sự kiện Đặt tên 05 tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 16/09/2020 15:06 Châu Đình Phong
24 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; xuất bản, in và phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu 15/09/2020 16:10 admin admin
25 Nhân sự mới Hội nghị triển khai các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ: Phân công, điều động 4 chức danh Lãnh đạo 15/09/2020 15:50 admin admin
26 Tin tức - Sự kiện Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mại dâm 15/09/2020 14:45 admin admin
27 Tin tức - Sự kiện Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam thăm và chúc mừng Lễ Sene Đôn Ta của người đồng bào dân tộc Khmer 15/09/2020 14:35 admin admin
28 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 14/09/2020 08:55 admin admin
29 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Bạc Liêu 14/09/2020 08:50 admin admin
30 Thông tin chỉ đạo , điều hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 14/09/2020 08:45 admin admin
31 Tin tức - Sự kiện Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu 11/09/2020 14:45 admin admin
32 Tin tức - Sự kiện Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 173, Chỉ thị số 43, Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư 10/09/2020 15:05 admin admin
33 Tin tức - Sự kiện Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 09/09/2020 21:35 admin admin
34 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 09/09/2020 16:05 admin admin
35 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/09/2020 16:00 admin admin
36 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và một số văn bản chỉ đạo của Trung ương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/09/2020 14:45 admin admin
37 Thông tin chỉ đạo , điều hành Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/09/2020 15:55 admin admin
38 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu: Tưng bừng khai giảng năm học mới 2020 - 2021 06/09/2020 21:20 admin admin
39 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 9 05/09/2020 21:30 admin admin
40 Tin tức - Sự kiện Đính chính Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 04/09/2020 22:45 admin admin
41 Tin tức - Sự kiện Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX 04/09/2020 22:35 admin admin
42 Tin tức - Sự kiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Thị Sang kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng năm học mới 04/09/2020 15:40 admin admin
43 Tin tức - Sự kiện Trao học bổng “Vì em hiếu học” 04/09/2020 15:30 admin admin
44 Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp Tiếp nhận phản ánh nghị của người dân và doanh nghiệp 03/09/2020 15:58 admin admin
45 Liên kết web Báo Tiền Phong 02/09/2020 01:55 admin admin
46 Liên kết web Báo SGGP 02/09/2020 01:54 admin admin
47 Liên kết web Báo Nhân dân 02/09/2020 01:53 admin admin
48 Liên kết web Báo điện tử Công Lý 02/09/2020 01:51 admin admin
49 Liên kết web Báo ĐCSVN 02/09/2020 01:50 admin admin
50 Liên kết web ---------------------------------------- 02/09/2020 01:48 admin admin
51 Liên kết web Vĩnh Long 02/09/2020 01:47 admin admin
52 Liên kết web Tuyên Quang 02/09/2020 01:46 admin admin
53 Liên kết web Trà Vinh 02/09/2020 01:45 admin admin
54 Liên kết web Thành phố Hồ Chí Minh 02/09/2020 01:43 admin admin
55 Liên kết web Tiền Giang 02/09/2020 01:41 admin admin
56 Liên kết web Thanh Hóa 02/09/2020 01:40 admin admin
57 Liên kết web Thái Bình 02/09/2020 01:36 admin admin
58 Liên kết web Tây Ninh 02/09/2020 01:35 admin admin
59 Liên kết web Sóc Trăng 02/09/2020 01:33 admin admin
60 Liên kết web Quảng Ninh 02/09/2020 01:31 admin admin
61 Liên kết web Quảng Ngãi 02/09/2020 01:30 admin admin
62 Liên kết web Quảng Nam 02/09/2020 01:26 admin admin
63 Liên kết web Ninh Thuận 02/09/2020 01:25 admin admin
64 Liên kết web Long An 02/09/2020 01:24 admin admin
65 Liên kết web Lào Cai 02/09/2020 01:21 admin admin
66 Liên kết web Lâm Đồng 02/09/2020 01:20 admin admin
67 Liên kết web Kon Tum 02/09/2020 01:17 admin admin
68 Liên kết web Kiên Giang 02/09/2020 01:16 admin admin
69 Liên kết web Khánh Hòa 02/09/2020 01:14 admin admin
70 Liên kết web Hậu Giang 02/09/2020 01:13 admin admin
71 Liên kết web Hải Phòng 02/09/2020 01:12 admin admin
72 Liên kết web Hải Dương 02/09/2020 01:11 admin admin
73 Liên kết web Hà Tĩnh 02/09/2020 01:11 admin admin
74 Liên kết web Hà Nội 02/09/2020 01:10 admin admin
75 Liên kết web Đồng Tháp 02/09/2020 01:09 admin admin
76 Liên kết web Đà Nẵng 02/09/2020 01:08 admin admin
77 Liên kết web Cần Thơ 02/09/2020 01:07 admin admin
78 Liên kết web Cà Mau 02/09/2020 01:06 admin admin
79 Liên kết web Bình Phước 02/09/2020 01:05 admin admin
80 Liên kết web Bình Dương 02/09/2020 01:03 admin admin
81 Liên kết web Bến Tre 02/09/2020 01:02 admin admin
82 Liên kết web Bắc Kạn 02/09/2020 01:01 admin admin
83 Liên kết web Bà Rịa - Vũng Tàu 02/09/2020 01:00 admin admin
84 Tin tức - Sự kiện Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 01/09/2020 23:35 admin admin
85 Cải cách hành chính Đẩy mạnh phát triển Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 01/09/2020 23:26 admin admin
86 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 01/09/2020 23:25 admin admin
87 Tin tức - Sự kiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 70 đảng viên 01/09/2020 23:10 admin admin
88 Liên kết web An Giang 01/09/2020 16:12 Admin Trienkhai
89 Liên kết web ..................................... 01/09/2020 16:10 Admin Trienkhai
90 Liên kết web Bộ Y tế 01/09/2020 15:58 Admin Trienkhai
91 Liên kết web Bộ Xây dựng 01/09/2020 15:57 Admin Trienkhai
92 Liên kết web Bộ Tư pháp 01/09/2020 15:57 Admin Trienkhai
93 Liên kết web Bộ Thông tin và Tuyền thông 01/09/2020 15:56 Admin Trienkhai
94 Liên kết web Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/09/2020 15:55 Admin Trienkhai
95 Liên kết web Bộ Tài chính 01/09/2020 15:46 Admin Trienkhai
96 Liên kết web Bộ NN&PTNT 01/09/2020 15:43 Admin Trienkhai
97 Liên kết web Bộ Nội vụ 01/09/2020 15:18 Admin Trienkhai
98 Liên kết web Bộ Ngoại giao 01/09/2020 15:17 Admin Trienkhai
99 Liên kết web Bộ LĐ,TB & XH 01/09/2020 15:16 Admin Trienkhai
100 Liên kết web Bộ Khoa học và Công nghệ 01/09/2020 15:02 admin admin
101 Nhân sự mới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu có Giám đốc và Phó Giám đốc mới 31/08/2020 17:10 admin admin
102 Thông tin chỉ đạo , điều hành Đảm bảo cho đồng bào dân tộc đón lễ Sene Đôn ta năm 2020 đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm 31/08/2020 09:00 admin admin
103 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 31/08/2020 08:05 admin admin
104 Tin tức - Sự kiện Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020 29/08/2020 16:50 admin admin
105 Tin tức - Sự kiện Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2020 29/08/2020 13:05 admin admin
106 Sự kiện Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2020) 28/08/2020 08:32 admin admin
107 Tin tức - Sự kiện Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/08/2020 07:50 admin admin
108 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 27/08/2020 16:45 admin admin
109 Tin tức - Sự kiện Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh 27/08/2020 13:10 admin admin
110 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các địa phương 27/08/2020 07:40 admin admin
111 Tin tức - Sự kiện Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (2020 - 2025) 26/08/2020 23:35 Admin Trienkhai
112 Tin tức - Sự kiện Sơ kết việc tổ chức tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 26/08/2020 10:24 Admin Trienkhai
113 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình - Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống 26/08/2020 09:45 admin admin
114 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố TP. Bạc Liêu: Hội LHPN thành phố Bạc Liêu: tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình năm 2020 25/08/2020 10:30 admin admin
115 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Thị xã Giá Rai: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Giá Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 24/08/2020 22:25 admin admin
116 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 24/08/2020 21:55 Admin Trienkhai
117 Đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản 24/08/2020 15:50 admin admin
118 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đồng chí Nguyễn Bình Tân tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy 24/08/2020 15:30 admin admin
119 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Phước Long phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 24/08/2020 14:55 admin admin
120 Thông tin chỉ đạo , điều hành Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 24/08/2020 14:50 admin admin
121 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 24/08/2020 11:28 Admin Trienkhai
122 Thông tin chỉ đạo , điều hành Triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2025 24/08/2020 02:45 admin admin
123 Thông tin tiếp cận đất đai Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 21/08/2020 17:10 admin admin
124 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2021 21/08/2020 14:50 admin admin
125 Nhân sự mới Điều động, phân công bà Nguyễn Thùy Như giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bạc Liêu 21/08/2020 11:00 admin admin
126 Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 21/08/2020 10:10 Admin Trienkhai
127 Nhân sự mới Thành ủy Bạc Liêu: Bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 20/08/2020 16:40 admin admin
128 Hội nghị tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động 20/08/2020 14:06 Admin Trienkhai
129 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Ban Dân vận Huyện ủy Đông Hải trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo 20/08/2020 13:55 admin admin
130 Cải cách hành chính Lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia 20/08/2020 13:01 Admin Trienkhai
131 Thông tin chỉ đạo , điều hành Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9 và treo cờ Tổ quốc 19/08/2020 22:00 admin admin
132 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy định tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 19/08/2020 13:30 admin admin
133 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 18/08/2020 13:20 admin admin
134 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Hải lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 18/08/2020 00:15 admin admin
135 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2025 17/08/2020 22:05 admin admin
136 Tin tức - Sự kiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 17/08/2020 15:20 admin admin
137 Nhân sự mới Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ 17/08/2020 14:40 admin admin
138 Nhân sự mới Triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ: Điều động, phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu làm lãnh đạo Sở Xây dựng 17/08/2020 11:10 admin admin
139 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch riển khai thực hiện việc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 17/08/2020 10:50 admin admin
140 Nhân sự mới Triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ 17/08/2020 09:57 admin admin
141 Tin tức - Sự kiện Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9 và treo cờ Tổ quốc 16/08/2020 10:59 Admin Trienkhai
142 Nhân sự mới Đồng chí Lưu Hoàng Ly được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/08/2020 10:00 admin admin
143 Cải cách hành chính Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 15/08/2020 12:59 Admin Trienkhai
144 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 15/08/2020 08:55 admin admin
145 Thông tin chỉ đạo , điều hành Hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 14/08/2020 10:30 admin admin
146 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Giá Rai lần thứ XIII, nhiệm kì 2020 - 2025: Bầu 37 đồng chí vào BCH khóa mới 13/08/2020 14:55 admin admin
147 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 12/08/2020 23:55 admin admin
148 Công bố thủ tục hành chính Thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu 12/08/2020 23:50 admin admin
149 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Luật sư; tư vấn pháp luật được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu 12/08/2020 23:50 admin admin
150 Thông tin chỉ đạo , điều hành Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 12/08/2020 21:55 admin admin
151 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 12/08/2020 17:00 admin admin
152 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XIII thành công tốt đẹp 11/08/2020 14:35 admin admin
153 Xây dựng nông thôn mới Xã cuối cùng của huyện Phước Long được công nhận nông thôn mới nâng cao 10/08/2020 13:21 Admin Trienkhai
154 Nhân sự mới Ông Trần Trung Vĩ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu 07/08/2020 04:35 admin admin
155 Thông báo khác Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích 06/08/2020 10:10 admin admin
156 Thông tin chỉ đạo , điều hành Danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 05/08/2020 21:25 admin admin
157 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7/2020 và công tác trọng tâm tháng 8/2020 05/08/2020 14:30 Admin Trienkhai
158 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2025 05/08/2020 09:15 admin admin
159 Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” 05/08/2020 08:35 admin admin
160 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới 04/08/2020 11:00 admin admin
161 Đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản 03/08/2020 23:55 admin admin
162 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước 03/08/2020 12:17 Admin Trienkhai
163 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân: UBND huyện thăm mô hình sản xuất giống lúa ST24 ở xã Ninh Hòa 01/08/2020 22:25 admin admin
164 Cải cách hành chính Rà soát, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 01/08/2020 12:56 Admin Trienkhai
165 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp 01/08/2020 03:22 admin admin
166 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố TP. Bạc Liêu: Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020 31/07/2020 13:00 admin admin
167 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 31/07/2020 02:00 admin admin
168 Cải cách hành chính Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia 30/07/2020 12:53 Admin Trienkhai
169 Xây dựng nông thôn mới Xã Vĩnh Mỹ A về đích nông thôn mới năm 2020 29/07/2020 13:19 Admin Trienkhai
170 Xây dựng nông thôn mới Công nhận xã Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 29/07/2020 13:12 Admin Trienkhai
171 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình – Tổ chức lễ công nhận Vĩnh Mỹ A đạt chuẩn xã nông thôn mới 28/07/2020 22:05 admin admin
172 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Phước Long: Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 28/07/2020 15:25 admin admin
173 Thông báo khác Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 28/07/2020 15:15 admin admin
174 Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 28/07/2020 10:15 admin admin
175 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Vĩnh Lợi: truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 24/07/2020 13:50 admin admin
176 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 22/07/2020 14:28 Admin Trienkhai
177 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 17/07/2020 22:00 admin admin
178 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu 17/07/2020 21:55 admin admin
179 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu 16/07/2020 14:10 admin admin
180 Nhân sự mới Đồng chí Ngô Vũ Thăng và đồng chí Trần Thanh Mến tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/07/2020 09:54 admin admin
181 Đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản 13/07/2020 08:55 admin admin
182 Cải cách hành chính Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2019 được xếp loại tốt 08/07/2020 12:50 Admin Trienkhai
183 Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu 07/07/2020 14:40 admin admin
184 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân: UBND huyện làm việc với xã Ninh Quới về tình hình phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 06/07/2020 09:25 admin admin
185 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố TP. Bạc Liêu: Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng 06/07/2020 08:55 admin admin
186 Kỳ họp Họp báo về Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX 06/07/2020 08:35 admin admin
187 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 06/07/2020 08:26 admin admin
188 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 06/07/2020 08:10 admin admin
189 Nhân sự mới Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 06/07/2020 08:00 admin admin
190 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/07/2020 16:14 admin admin
191 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu chuẩn bị tiếp nhận 343 công dân trở về từ Úc 03/07/2020 10:20 admin admin
192 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu 03/07/2020 10:00 admin admin
193 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 03/07/2020 09:55 admin admin
194 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/07/2020 09:53 admin admin
195 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới 02/07/2020 09:40 admin admin
196 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến sơ kết An toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020 09:27 admin admin
197 Tin tức - Sự kiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020 08:59 admin admin
198 Thông tin chỉ đạo , điều hành Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá tài sản 01/07/2020 14:22 admin admin
199 Tin tức - Sự kiện Sơ kết công tác Hội Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2020 01/07/2020 14:08 admin admin
200 Tin tức - Sự kiện Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2020 01/07/2020 13:59 admin admin
201 Thông tin chỉ đạo , điều hành Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 01/07/2020 10:54 admin admin
202 Xây dựng nông thôn mới Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm 01/07/2020 10:48 admin admin
203 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 01/07/2020 09:45 admin admin
204 Thông tin chỉ đạo , điều hành Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa tỉnh Bạc Liêu 01/07/2020 09:33 admin admin
205 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình: Ban Dân vận Huyện ủy Hoà Bình – Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 01/07/2020 08:55 admin admin
206 Tin tức - Sự kiện Sơ kết lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020 30/06/2020 14:25 admin admin
207 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 29/06/2020 23:25 admin admin
208 Tin tức sự kiện Asean Biến lời nói thành hành động hướng tới một cộng đồng ASEAN không có ma túy 29/06/2020 16:15 admin admin
209 Tin tức - Sự kiện Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020 09:47 admin admin
210 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 26/06/2020 14:00 admin admin
211 Tin tức - Sự kiện Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 26/06/2020 13:44 admin admin
212 Tin tức sự kiện Asean Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 26/06/2020 11:01 admin admin
213 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 26/06/2020 08:39 admin admin
214 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Thành lập Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bạc Liêu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 26/06/2020 08:23 admin admin
215 Tin tức - Sự kiện Góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 25/06/2020 16:20 admin admin
216 Lịch tiếp dân Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 25/06/2020 16:12 admin admin
217 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 25/06/2020 10:56 admin admin
218 Thông tin chỉ đạo , điều hành Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 25/06/2020 10:34 admin admin
219 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 25/06/2020 10:31 admin admin
220 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành công tốt đẹp 24/06/2020 16:43 admin admin
221 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ đạt 100% 24/06/2020 16:37 admin admin
222 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình: Tạo chuyển biến về chất trong công tác phát triển đảng viên 24/06/2020 14:50 admin admin
223 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 24/06/2020 10:20 admin admin
224 Tin tức - Sự kiện Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ 24/06/2020 10:13 admin admin
225 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 23/06/2020 15:14 admin admin
226 Tin tức - Sự kiện Kiểm toán Nhà nước tặng máy tính cho các trường học của tỉnh Bạc Liêu 23/06/2020 15:05 admin admin
227 Tin tức - Sự kiện Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2020 23/06/2020 14:55 admin admin
228 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân: Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A 23/06/2020 14:25 admin admin
229 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Phước Long: Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu và huyện Phước Long tiếp xúc cử tri 2 xã Phong Thạnh Tây A và Phong Thạnh Tây B 23/06/2020 14:25 admin admin
230 Tin tức - Sự kiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 23/06/2020 13:58 admin admin
231 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu 23/06/2020 10:04 admin admin
232 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Kiểm tra, khảo sát tiến độ xây dựng công trình, dự án tại xã Điền Hải và Long Điền Tây 22/06/2020 14:30 admin admin
233 Tin tức - Sự kiện Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt tỉnh Bạc Liêu lần thứ I 22/06/2020 09:58 admin admin
234 Tin tức - Sự kiện Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu 22/06/2020 09:40 admin admin
235 Thông tin chỉ đạo , điều hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 22/06/2020 09:28 admin admin
236 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 20/06/2020 11:57 Admin Trienkhai
237 Tin tức - Sự kiện Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 20/06/2020 11:24 admin admin
238 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 20/06/2020 11:04 admin admin
239 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu 20/06/2020 10:42 admin admin
240 Tin tức - Sự kiện Tổ chức AVSE Global làm việc với tỉnh Bạc Liêu về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 20/06/2020 10:32 admin admin
241 Tin tức - Sự kiện Triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên 20/06/2020 10:25 admin admin
242 Tin tức - Sự kiện Họp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 20/06/2020 10:14 admin admin
243 Tin tức - Sự kiện Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 20/06/2020 09:57 admin admin
244 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 19/06/2020 15:30 admin admin
245 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2020 10:53 admin admin
246 Nhân sự mới Đồng chí Bùi Minh Túy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu 19/06/2020 08:32 admin admin
247 Nhân sự mới Đồng chí Lê Hữu Buôl được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 18/06/2020 17:06 admin admin
248 Tin tức - Sự kiện Sở Tài chính tổ chức đối thoại với gia đình bà Huỳnh Thị Cam 18/06/2020 16:56 admin admin
249 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (lần 2) 18/06/2020 10:30 admin admin
250 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 17/06/2020 17:04 admin admin
251 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch thực hiện Ngày Hội Biên phòng toàn dân 17/06/2020 16:55 admin admin
252 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 17/06/2020 16:07 admin admin
253 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 17/06/2020 14:57 admin admin
254 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn bàn tỉnh Bạc Liêu 17/06/2020 14:49 admin admin
255 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu: Họp mặt nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 17/06/2020 14:20 admin admin
256 Liên kết web Bộ Kế hoạch và Đầu tư 16/06/2020 17:00 admin admin
257 Liên kết web Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/06/2020 17:00 admin admin
258 Liên kết web Bộ Giao thông vận tải 16/06/2020 16:59 admin admin
259 Liên kết web Bộ Công Thương 16/06/2020 16:59 admin admin
260 Liên kết web Bộ Công an 16/06/2020 16:58 admin admin
261 Liên kết web Diễn đàn họp Hợp tác kinh tế ĐBSCL-Hậu Giang 2016 16/06/2020 16:57 Admin Trienkhai
262 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Đại hội Đảng bộ xã An Trạch A lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 15/06/2020 14:05 admin admin
263 Xây dựng nông thôn mới Huyện Đông Hải: Tổ chức lễ công nhận xã Long Điền Đông A đạt chuẩn nông thôn mới 15/06/2020 10:36 admin admin
264 Cải cách hành chính Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020 15/06/2020 09:22 admin admin
265 Thông tin chỉ đạo , điều hành Xổ số kiến thiết gây Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu năm 2020 15/06/2020 09:12 admin admin
266 Tin tức - Sự kiện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 15/06/2020 09:02 admin admin
267 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Phước Long: Kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường)- Hội đồng nhân dân huyện Phước Long, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 12/06/2020 08:35 admin admin
268 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 6/2020 11/06/2020 15:47 admin admin
269 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài; an toàn, vệ sinh lao động; giáo dục nghề nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11/06/2020 14:05 admin admin
270 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 11/06/2020 14:03 admin admin
271 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 11/06/2020 13:58 admin admin
272 Xây dựng nông thôn mới Huyện Hồng Dân: Thành công với khát vọng đột phá 11/06/2020 09:26 admin admin
273 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp gỡ, thăm hỏi đối tượng được nhận hỗ trợ do đại dịch Covid-19 11/06/2020 08:55 admin admin
274 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 11/06/2020 08:49 admin admin
275 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Bạc Liêu 11/06/2020 08:25 admin admin
276 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 09/06/2020 14:28 admin admin
277 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 09/06/2020 14:23 admin admin
278 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Sở Y tế: Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hòa Bình trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 08/06/2020 15:11 admin admin
279 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Vĩnh Lợi: Biểu dương người cao tuổi nêu gương “tuổi cao-gương sáng” 08/06/2020 15:10 admin admin
280 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Sở Y tế: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thành công đặt máy trợ tim vĩnh viễn cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim 08/06/2020 15:08 admin admin
281 Thông tin chỉ đạo , điều hành Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2021 08/06/2020 10:54 admin admin
282 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/06/2020 10:45 admin admin
283 TP. Bạc Liêu: Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 08/06/2020 10:25 admin admin
284 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố TP. Bạc Liêu: Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 08/06/2020 10:25 admin admin
285 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 08/06/2020 10:01 admin admin
286 Thông tin chỉ đạo , điều hành “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 08/06/2020 09:27 admin admin
287 Biển đảo Việt Nam Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 08/06/2020 09:16 admin admin
288 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 08/06/2020 09:08 admin admin
289 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 07/06/2020 15:31 admin admin
290 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Tỉnh đoàn: “Kết nối yêu thương” – lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 06/06/2020 16:10 admin admin
291 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 05/06/2020 16:40 admin admin
292 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đồng chí Phan Thanh Duy tái đắc cử Bí thư huyện ủy với số phiếu tín nhiệm đạt 100% 05/06/2020 16:34 admin admin
293 Tin tức - Sự kiện Thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 05/06/2020 16:26 admin admin
294 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 05/06/2020 16:21 admin admin
295 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA 05/06/2020 16:16 admin admin
296 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân: Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII 05/06/2020 16:15 admin admin
297 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp và làm việc với Tập đoàn Tín Thành 05/06/2020 16:12 admin admin
298 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2020 và công tác trọng tâm tháng 6/2020 05/06/2020 09:21 admin admin
299 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 05/06/2020 08:32 admin admin
300 Thông tin chỉ đạo , điều hành Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu 05/06/2020 08:16 admin admin
301 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 05/06/2020 08:10 admin admin
302 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy 04/06/2020 15:45 admin admin
303 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020 04/06/2020 15:28 admin admin
304 Tin tức - Sự kiện Trao nhà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó 04/06/2020 15:25 admin admin
305 Thông tin tiếp cận đất đai Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 04/06/2020 15:10 admin admin
306 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu - Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện 04/06/2020 10:30 admin admin
307 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 04/06/2020 08:16 admin admin
308 Tin tức - Sự kiện Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc với tỉnh Bạc Liêu 04/06/2020 08:11 admin admin
309 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố HĐND thành phố: Họp thống nhất nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) 03/06/2020 11:05 admin admin
310 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Phước Long: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 02/06/2020 14:30 admin admin
311 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân: Ông Nguyễn Văn Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất xã Vĩnh Lộc 02/06/2020 08:00 admin admin
312 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 01/06/2020 16:42 admin admin
313 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 01/06/2020 16:38 admin admin
314 Đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản của Nhà nước 01/06/2020 16:34 admin admin
315 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh về giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19 01/06/2020 08:49 admin admin
316 Tin tức - Sự kiện Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về tình hình công tác biên phòng gắn với phát triển kinh tế biển 01/06/2020 08:48 admin admin
317 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 01/06/2020 08:39 admin admin
318 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 01/06/2020 08:31 admin admin
319 Thông tin chỉ đạo , điều hành Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 30/05/2020 15:00 admin admin
320 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm có tổ chức 30/05/2020 14:49 admin admin
321 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Vĩnh Lợi: UBMTTQVN huyện trao tặng 40 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo 30/05/2020 14:35 admin admin
322 Tin tức - Sự kiện Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa XII và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 30/05/2020 10:14 admin admin
323 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp 30/05/2020 10:05 admin admin
324 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu 29/05/2020 16:35 admin admin
325 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 29/05/2020 16:32 admin admin
326 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 29/05/2020 16:30 admin admin
327 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 5 (lần 2) 29/05/2020 16:24 admin admin
328 Tin tức - Sự kiện Khai mạc Hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ” 29/05/2020 16:20 admin admin
329 Tin tức - Sự kiện Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về giải pháp cung cấp nước sinh hoạt 29/05/2020 16:15 admin admin
330 Phóng sự an toàn giao thông Bạc Liêu ra quân Năm an toàn giao thông 2017 29/05/2020 12:42 admin admin
331 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lợi tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 29/05/2020 11:35 admin admin
332 Thông tin doanh nghiệp Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu năm 2020 28/05/2020 15:58 admin admin
333 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố TP. Bạc Liêu: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 28/05/2020 15:55 admin admin
334 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Đại hội Đảng bộ xã Long Điền Đông 28/05/2020 15:10 admin admin
335 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 28/05/2020 14:38 admin admin
336 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hòa Bình: Các xã phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới đến ngày 15/6/2020 28/05/2020 13:40 admin admin
337 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Và Du lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 28/05/2020 08:50 admin admin
338 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/05/2020 08:36 admin admin
339 Tin tức - Sự kiện Triển khai Kế hoạch tổ chức xổ số kiến thiết gây Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu năm 2020 28/05/2020 08:31 admin admin
340 Tin tức - Sự kiện Đại hội Hội Nuôi chim yến tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 28/05/2020 08:28 admin admin
341 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 27/05/2020 11:11 admin admin
342 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý 27/05/2020 11:04 admin admin
343 Lịch tiếp dân Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 27/05/2020 10:57 admin admin
344 Tin tức - Sự kiện Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác phát triển các dự án điện 27/05/2020 09:24 admin admin
345 Xây dựng nông thôn mới Giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 27/05/2020 09:12 admin admin
346 Thông báo khác Thông báo tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu 27/05/2020 08:40 admin admin
347 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Phước Long: Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Phước Long đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương 26/05/2020 14:15 admin admin
348 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân sôi nổi các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp 26/05/2020 09:15 admin admin
349 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị 25/05/2020 16:39 admin admin
350 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Kế hoạch phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 25/05/2020 16:32 admin admin
351 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 25/05/2020 16:28 admin admin
352 Tin tức - Sự kiện Đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh 25/05/2020 16:19 admin admin
353 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ việc người bán hàng rong tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 25/05/2020 15:49 admin admin
354 Đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu 25/05/2020 15:22 admin admin
355 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Gói hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ đến tay người dân huyện Đông Hải ( 25/05/2020 11:50 admin admin
356 Video Học tập Bác Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác (Phần 3) 22/05/2020 15:45 admin admin
357 Video Học tập Bác Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác (Phần 2) 22/05/2020 15:45 admin admin
358 Video Học tập Bác Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác (Phần 1) 22/05/2020 15:45 admin admin
359 Tin tức - Sự kiện Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu đợt I năm 2020 21/05/2020 15:17 admin admin
360 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 21/05/2020 15:07 admin admin
361 Video Du lịch , Video Học tập Bác Học tập và làm theo Bác Chuyên đề 2019_Phần 1 21/05/2020 14:38 admin admin
362 Video Học tập Bác Học tập và làm theo Bác Chuyên đề 2019_Phần 2 21/05/2020 14:36 admin admin
363 Video Học tập Bác Học tập và làm theo Bác Chuyên đề 2019_Phần 3 21/05/2020 14:31 admin admin
364 Video Học tập Bác Học tập và làm theo Bác Chuyên đề 2019_Phần4 21/05/2020 14:30 admin admin
365 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 21/05/2020 10:54 admin admin
366 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép thăm dò nước dưới đất 21/05/2020 10:49 admin admin
367 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Hồng Dân: Huyện ủy Hồng Dân vừa tổ chức thành công Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở, nhằm lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 21/05/2020 10:10 admin admin
368 Cải cách hành chính Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân năm 2019 21/05/2020 08:57 admin admin
369 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến với Công ty AVSE-Global về tư vấn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 21/05/2020 08:48 admin admin
370 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Từ 25/5/2020 tổ chức cho học sinh tiểu học và trẻ mầm non học 2 buổi/ngày 21/05/2020 08:31 admin admin
371 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 20/05/2020 09:47 admin admin
372 Tin tức - Sự kiện Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 20/05/2020 09:42 admin admin
373 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 20/05/2020 09:28 admin admin
374 Tin tức - Sự kiện Lễ phát động trồng cây nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/2020 17:47 admin admin
375 Tin tức - Sự kiện Hội thi Kể chuyện, ngâm thơ, bình thơ về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 19/05/2020 17:34 admin admin
376 Tin tức - Sự kiện Tuổi trẻ Bạc Liêu báo công dâng Bác 19/05/2020 15:10 admin admin
377 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 19/05/2020 09:51 admin admin
378 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giải quyết thủ tục hành chính 19/05/2020 09:48 admin admin
379 Thông tin chỉ đạo , điều hành Đính chính Quyết định cho Công ty Điện lực tỉnh Bạc Liêu thuê đất 19/05/2020 09:44 admin admin
380 Thông tin chỉ đạo , điều hành Thành lập Ban Tổ chức giải Báo chí tỉnh Bạc Liêu lần XXIII 19/05/2020 09:42 admin admin
381 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/2020 09:34 admin admin
382 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện ủy Phước Long: Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII 18/05/2020 16:05 admin admin
383 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ 18/05/2020 09:58 admin admin
384 Tin tức - Sự kiện Trao dụng cụ chứa nước ngọt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn 18/05/2020 09:53 admin admin
385 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp 16/05/2020 10:01 admin admin
386 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 16/05/2020 09:52 admin admin
387 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền 15/05/2020 16:30 admin admin
388 Sở - ban – ngành – huyện – thành phố Huyện Đông Hải: HĐND tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Đông Hải 15/05/2020 16:25 admin admin
389 Thông tin tiếp cận đất đai Bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 15/05/2020 15:10 admin admin
390 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Thăm, tặng quà cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 15/05/2020 09:35 admin admin
391 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính 14/05/2020 16:55 admin admin
392 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý, giao cho Chùa Long Phước để xây dựng mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo 14/05/2020 16:51 admin admin
393 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 14/05/2020 16:47 admin admin
394 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia 14/05/2020 15:34 admin admin
395 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Giống nông nghiệp Bạc Liêu 14/05/2020 15:31 admin admin
396 Tin tức - Sự kiện Tỉnh Bạc Liêu làm việc với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) 14/05/2020 10:11 admin admin
397 Tin tức - Sự kiện Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Hòa Bình 14/05/2020 10:05 admin admin
398 Tin tức - Sự kiện Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát xây dựng nông thôn mới huyện Hồng Dân 14/05/2020 10:00 admin admin
399 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 5 12/05/2020 15:20 admin admin
400 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý 12/05/2020 15:12 admin admin
401 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 12/05/2020 14:59 admin admin
402 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 12/05/2020 14:53 admin admin
403 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 12/05/2020 14:37 admin admin
404 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 12/05/2020 14:32 admin admin
405 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 12/05/2020 14:23 admin admin
406 Tin tức - Sự kiện Thủ tướng Hội nghị với doanh nghiệp về phục hồi nền kinh tế 10/05/2020 08:26 admin admin
407 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chuyển sang trạng thái bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội 09/05/2020 09:10 admin admin
408 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh 09/05/2020 08:43 admin admin
409 Tin tức - Sự kiện Chương trình “Chuyến xe San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” 08/05/2020 16:47 admin admin
410 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/05/2020 16:39 admin admin
411 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/05/2020 16:32 admin admin
412 Tin tức - Sự kiện Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020 08/05/2020 16:24 admin admin
413 Tin tức - Sự kiện Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 08/05/2020 16:19 admin admin
414 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 08/05/2020 16:16 admin admin
415 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 08/05/2020 10:06 admin admin
416 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/05/2020 09:58 admin admin
417 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 08/05/2020 09:47 admin admin
418 Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 07/05/2020 15:54 admin admin
419 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 07/05/2020 15:43 admin admin
420 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 07/05/2020 14:01 admin admin
421 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện 07/05/2020 14:00 admin admin
422 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước, an toàn thực phẩm, hóa chất, kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 07/05/2020 13:58 admin admin
423 Hoạt động ảnh Làng nghề truyền thống 07/05/2020 13:25 admin admin
424 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 4/2020 và công tác trọng tâm tháng 5/2020 06/05/2020 08:26 admin admin
425 Tin tức - Sự kiện Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX 05/05/2020 08:24 admin admin
426 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu 04/05/2020 16:07 admin admin
427 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh:​ Thăm và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp 30/4 04/05/2020 10:26 admin admin
428 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi cống Chùa Phật 04/05/2020 08:43 admin admin
429 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép thăm dò nước dưới đất 04/05/2020 08:38 admin admin
430 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép xả thải vào nguồn nước 04/05/2020 08:33 admin admin
431 Thông tin chỉ đạo , điều hành Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 04/05/2020 08:30 admin admin
432 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 04/05/2020 08:25 admin admin
433 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 29/04/2020 16:43 admin admin
434 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu 29/04/2020 16:41 admin admin
435 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 29/04/2020 16:14 admin admin
436 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu Quý I/2020 và công tác trọng tâm Quý II/2020 29/04/2020 15:57 admin admin
437 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường 29/04/2020 15:52 admin admin
438 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm việc với các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh 29/04/2020 14:37 admin admin
439 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý 29/04/2020 10:13 admin admin
440 Tin tức - Sự kiện Thủ tướng chính phủ chỉ đạo: Hoạt động xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ ngày 01/5/2020 29/04/2020 09:39 admin admin
441 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch song song với việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế 29/04/2020 09:35 admin admin
442 Tin tức - Sự kiện Sơ kết 05 năm công tác phát triển đảng viên 29/04/2020 09:23 admin admin
443 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giám định y khoa; y tế dự phòng được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 28/04/2020 16:20 admin admin
444 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:46 admin admin
445 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:45 admin admin
446 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:44 admin admin
447 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:42 admin admin
448 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:39 admin admin
449 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:37 admin admin
450 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/04/2020 15:33 admin admin
451 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:30 admin admin
452 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:28 admin admin
453 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/04/2020 15:25 admin admin
454 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 28/04/2020 15:23 admin admin
455 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 15:20 admin admin
456 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Bạc Liêu 28/04/2020 14:12 admin admin
457 Tin tức - Sự kiện Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn Lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng 28/04/2020 14:07 admin admin
458 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 28/04/2020 13:59 admin admin
459 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 27/04/2020 10:56 admin admin
460 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/04/2020 10:44 admin admin
461 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh đóng góp dự thảo văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh 27/04/2020 09:06 admin admin
462 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2020 15:15 admin admin
463 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát KT-XH trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2020 13:38 admin admin
464 Đơn vị trực thuộc UBMTTQ Việt Nam Ban Dân tộc và Tôn giáo 25/04/2020 11:16 admin admin
465 Đơn vị trực thuộc UBMTTQ Việt Nam Ban Dân chủ - Pháp luật 25/04/2020 11:13 admin admin
466 Đơn vị trực thuộc UBMTTQ Việt Nam Ban Phong trào 25/04/2020 11:12 admin admin
467 Đơn vị trực thuộc UBMTTQ Việt Nam Ban Tổ chức - tuyên giáo 25/04/2020 11:11 admin admin
468 Đơn vị trực thuộc UBMTTQ Việt Nam Văn phòng 25/04/2020 11:10 admin admin
469 Đơn vị trực thuộc HĐND tỉnh Ban Văn hóa – Xã hội 25/04/2020 10:03 admin admin
470 Đơn vị trực thuộc HĐND tỉnh Ban Pháp chế 25/04/2020 10:03 admin admin
471 Đơn vị trực thuộc HĐND tỉnh Văn phòng HĐND 25/04/2020 10:02 admin admin
472 Đơn vị trực thuộc HĐND tỉnh Ban Kinh tế - Ngân sách 25/04/2020 10:02 admin admin
473 Phòng, Ban trực thuộc Tỉnh ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy 25/04/2020 09:03 admin admin
474 Phòng, Ban trực thuộc Tỉnh ủy Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 25/04/2020 09:03 admin admin
475 Phòng, Ban trực thuộc Tỉnh ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 25/04/2020 09:02 admin admin
476 Phòng, Ban trực thuộc Tỉnh ủy Ban Dân vận Tỉnh ủy 25/04/2020 09:01 admin admin
477 Phòng, Ban trực thuộc Tỉnh ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy 25/04/2020 09:00 admin admin
478 Phòng, Ban trực thuộc Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy 25/04/2020 08:58 admin admin
479 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Đóng góp dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội 24/04/2020 21:29 admin admin
480 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu đi học lại từ ngày 27/4/2020 23/04/2020 16:49 admin admin
481 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu ban hành kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet và trên truyền hình 23/04/2020 15:53 admin admin
482 Lịch tiếp dân Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 23/04/2020 14:55 admin admin
483 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 14:52 admin admin
484 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 10:46 admin admin
485 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 10:44 admin admin
486 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Trồng trọt; bảo vệ thực vật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 10:41 admin admin
487 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 10:36 admin admin
488 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 10:33 admin admin
489 Tin tức - Sự kiện Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đền năm 2050 23/04/2020 10:14 admin admin
490 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Ngày 27/4 học sinh khối lớp 9 và học sinh Trung học phổ thông đi học trở lại 23/04/2020 09:57 admin admin
491 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 09:29 admin admin
492 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 09:01 admin admin
493 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 08:55 admin admin
494 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 08:51 admin admin
495 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 23/04/2020 08:48 admin admin
496 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi cống Huyện Kệ 21/04/2020 08:11 admin admin
497 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bạc Liêu 20/04/2020 20:21 admin admin
498 Thông tin chỉ đạo , điều hành Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020 20/04/2020 20:05 admin admin
499 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 20/04/2020 19:57 admin admin
500 Tin tức - Sự kiện Chậm nhất đến 30/4 các đơn vị phải trao vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo 20/04/2020 17:06 admin admin
501 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 20/04/2020 16:23 admin admin
502 Xây dựng nông thôn mới Thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa Bình và Đông Hải 20/04/2020 08:02 admin admin
503 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 18/04/2020 09:38 admin admin
504 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 16/04/2020 18:41 admin admin
505 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ đến người dân 16/04/2020 09:56 admin admin
506 Tin tức - Sự kiện Sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quí I /2020 15/04/2020 15:38 admin admin
507 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh định kỳ tháng 4/2020 15/04/2020 11:17 admin admin
508 Tin tức - Sự kiện Hội nghị giao ban trực tuyến cấp ủy huyện, ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quý I/2020 14/04/2020 15:38 admin admin
509 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu, 01 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh 13/04/2020 16:07 admin admin
510 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tăng cường tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Khmer đón Tết Cổ truyền tại nhà, góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 11/04/2020 20:04 admin admin
511 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chính phủ Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 10/04/2020 16:27 admin admin
512 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 10/04/2020 15:04 admin admin
513 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Triển khai thực hiện thống nhất Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 10/04/2020 12:12 admin admin
514 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Hoạt động của các tổ chức lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 10/04/2020 08:57 admin admin
515 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 03 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện Bạc Liêu có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 09/04/2020 16:00 admin admin
516 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 09/04/2020 08:54 admin admin
517 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kế hoạch chuẩn bị giường cách ly và giường bệnh điều trị tại các cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/04/2020 11:14 admin admin
518 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19 08/04/2020 11:04 admin admin
519 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên 06 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ghành Hào, huyện Đông Hải 07/04/2020 20:59 admin admin
520 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 07/04/2020 20:49 admin admin
521 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 07/04/2020 18:27 admin admin
522 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tiến độ thi công Dự án điện gió trên biển 07/04/2020 15:38 admin admin
523 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Ngày 05/4: Bạc Liêu ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 06/04/2020 09:37 admin admin
524 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tăng cường kỷ luật truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19 03/04/2020 20:54 admin admin
525 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động trong điều kiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 03/04/2020 20:25 admin admin
526 Điểm du lịch khác , Tin tức du lịch Nhà hát Cao Văn Lầu – Điểm đến hấp dẫn của Bạc Liêu 02/04/2020 20:39 admin admin
527 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 02/04/2020 15:19 admin admin
528 Điều kiện kinh tế - xã hội Điều kiện kinh tế - xã hội 01/04/2020 15:38 admin admin
529 Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng 01/04/2020 15:38 admin admin
530 Địa giới hành chính Địa giới hành chính 01/04/2020 15:38 admin admin
531 Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành 01/04/2020 15:38 admin admin
532 Tính cách con người Bạc Liêu Vài nét về tính cách và văn hóa của người Bạc Liêu 01/04/2020 15:38 admin admin
533 Thông tin chỉ đạo , điều hành Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp 01/04/2020 15:38 admin admin
534 Thông tin doanh nghiệp Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) 01/04/2020 15:38 admin admin
535 Thông tin doanh nghiệp Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 01/04/2020 15:38 admin admin
536 Thông tin doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu: Tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo 01/04/2020 15:38 admin admin
537 Thông tin doanh nghiệp Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018 01/04/2020 15:38 admin admin
538 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai 01/04/2020 15:38 admin admin
539 Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên 01/04/2020 15:38 admin admin
540 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020 09:06 admin admin
541 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020 15:41 admin admin
542 Thông tin chỉ đạo , điều hành Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 - Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 31/03/2020 15:38 admin admin
543 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Người dân không tích trữ, tự mua thuốc dự phòng COVID-19 31/03/2020 14:30 admin admin
544 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai ngay việc hỗ trợ cho người trực tiếp bán vé số 31/03/2020 10:06 admin admin
545 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 30/03/2020 16:21 admin admin
546 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Khuyến cáo người dân hạn chế mua tích trữ lương thực, thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19 30/03/2020 16:16 admin admin
547 Nhân sự mới Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu 30/03/2020 11:09 admin admin
548 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Phòng ngừa dịch Covid-19 trong dịp Tiết Thanh Minh tại Nghĩa trang Liệt sĩ 30/03/2020 09:05 admin admin
549 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Hạn chế các hoạt động giao thông công cộng để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 28/03/2020 20:21 admin admin
550 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27/03/2020 19:48 admin admin
551 Tin tức - Sự kiện Giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2020 27/03/2020 16:21 admin admin
552 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015... 27/03/2020 15:38 admin admin
553 Thông tin chỉ đạo , điều hành Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5 27/03/2020 15:38 admin admin
554 Tin tức - Sự kiện Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2019-2020 27/03/2020 15:32 admin admin
555 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân và cộng đồng 27/03/2020 15:01 admin admin
556 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử 27/03/2020 14:25 admin admin
557 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 27/03/2020 14:17 admin admin
558 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng dịch bệnh Covid-19 27/03/2020 14:10 admin admin
559 Tin tức - Sự kiện Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ 27/03/2020 14:00 admin admin
560 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 26/03/2020 16:56 admin admin
561 Nhân sự mới Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 26/03/2020 16:36 admin admin
562 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 26/03/2020 16:32 admin admin
563 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ 27/3 để phòng, chống dịch Covid-19 26/03/2020 16:22 admin admin
564 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Công nghiệp địa phương; lưu thông hàng hóa trong nước và kinh doanh khí 26/03/2020 11:10 admin admin
565 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 26/03/2020 07:58 admin admin
566 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 25/03/2020 16:39 admin admin
567 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu tạm dừng hoạt động một số dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh 25/03/2020 16:12 admin admin
568 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19 24/03/2020 16:44 admin admin
569 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân 24/03/2020 16:15 admin admin
570 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị tiếp nhận người từ nước ngoài trở về thực hiện cách ly y tế 24/03/2020 15:29 admin admin
571 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị tiếp nhận, chữa trị ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 24/03/2020 15:17 admin admin
572 Thông báo khác Thông báo tạm dừng tổ chức Lễ chào cờ tại Quảng trường Hùng Vương 24/03/2020 10:16 admin admin
573 Lịch tiếp dân Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 24/03/2020 10:09 admin admin
574 Thông tin chỉ đạo , điều hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu 23/03/2020 16:40 admin admin
575 Thông tin chỉ đạo , điều hành Công bố hết Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/03/2020 16:14 admin admin
576 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát các điểm cần chỉnh trang trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 23/03/2020 14:33 admin admin
577 Thông tin chỉ đạo , điều hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/03/2020 14:14 admin admin
578 Thông tin chỉ đạo , điều hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/03/2020 14:06 admin admin
579 Thông tin chỉ đạo , điều hành Quy định bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/03/2020 14:01 admin admin
580 Thông tin chỉ đạo , điều hành Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 23/03/2020 11:00 admin admin
581 Tin tức - Sự kiện Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Tiền Phong và cánh đồng sản xuất muối trên địa bàn huyện Đông Hải 23/03/2020 09:42 admin admin
582 Tin tức - Sự kiện Đồng chí Bí thư tỉnh ủy kiểm tra công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Phước Long và Hồng Dân 23/03/2020 09:21 admin admin
583 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận người về từ nước ngoài để cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 23/03/2020 08:10 admin admin
584 Tin tức - Sự kiện Thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 20/03/2020 15:54 admin admin
585 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 20/03/2020 15:38 admin admin
586 Tin tức - Sự kiện Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19 20/03/2020 10:52 admin admin
587 Tin tức - Sự kiện Thẩm định hồ sơ đặt tên 06 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải 20/03/2020 10:29 admin admin
588 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Trẻ mầm non, học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến 28/3/2020 để phòng, chống dịch COVID-19 20/03/2020 10:13 admin admin
589 Nhân sự mới Đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 19/03/2020 15:08 admin admin
590 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 19/03/2020 14:55 admin admin
591 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" 19/03/2020 14:52 admin admin
592 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 18/03/2020 14:55 admin admin
593 Tin tức - Sự kiện Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” 18/03/2020 14:43 admin admin
594 Tin tức - Sự kiện Kiểm tra thực địa Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 18/03/2020 09:28 admin admin
595 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu: Sửa đổi kế hoạch thời gian năm học năm 2019 - 2020 18/03/2020 08:10 admin admin
596 Tin tức - Sự kiện Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”. 17/03/2020 16:43 admin admin
597 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 17/03/2020 16:25 admin admin
598 Tin tức - Sự kiện Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn 17/03/2020 16:05 admin admin
599 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu: Tăng cường quản lý nuôi chim yến 16/03/2020 16:23 admin admin
600 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh 16/03/2020 15:34 admin admin
601 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh định kỳ tháng 4/2020 15/03/2020 15:38 admin admin
602 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 3/2020 14/03/2020 10:50 admin admin
603 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS để phòng, chống dịch COVID-19 14/03/2020 10:35 admin admin
604 Cải cách hành chính Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 13/03/2020 16:38 admin admin
605 Tin tức - Sự kiện Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 13/03/2020 16:22 admin admin
606 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 13/03/2020 14:42 admin admin
607 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu năm 2019 13/03/2020 09:54 admin admin
608 Tin tức - Sự kiện Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp 12/03/2020 17:03 admin admin
609 Tin tức - Sự kiện Tổng kết Dự án Google tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2019 12/03/2020 16:51 admin admin
610 Thông tin chỉ đạo , điều hành Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Trang trại nuôi heo thịt Trường Sơn 12/03/2020 16:10 admin admin
611 Thông tin chỉ đạo , điều hành UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 12/03/2020 16:08 admin admin
612 Hưởng ứng giờ trái đất năm 2020 Nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 12/03/2020 15:41 admin admin
613 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng 12/03/2020 11:20 admin admin
614 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Ngành Giáo dục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 12/03/2020 11:12 admin admin
615 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 12/03/2020 10:46 admin admin
616 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID- 19. 12/03/2020 10:19 admin admin
617 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 11/03/2020 16:29 admin admin
618 Thông tin chỉ đạo , điều hành Đảm bảo hậu cần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 11/03/2020 10:45 admin admin
619 Xây dựng nông thôn mới Sôi nổi xây dựng giao thông nông thôn 11/03/2020 10:29 admin admin
620 Tin tức - Sự kiện UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí đăng ký thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2020 11/03/2020 10:06 admin admin
621 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu 11/03/2020 08:25 admin admin
622 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội 10/03/2020 10:42 admin admin
623 Tin tức - Sự kiện Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài 10/03/2020 10:28 admin admin
624 Thông tin chỉ đạo , điều hành Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu 09/03/2020 13:41 admin admin
625 Thông tin chỉ đạo , điều hành Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu 09/03/2020 13:36 admin admin
626 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bãi bỏ Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/03/2020 09:54 admin admin
627 Tin tức - Sự kiện Trao đổi các giải pháp kích cầu du lịch Bạc Liêu năm 2020 09/03/2020 08:41 admin admin
628 Tin tức - Sự kiện Nhà máy điện gió Bạc Liêu đạt sản lượng 1 tỷ KWh điện 09/03/2020 08:33 admin admin
629 Thông tin chỉ đạo , điều hành Sửa đổi kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/03/2020 15:38 admin admin
630 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 10 người nước ngoài cách ly y tế tại Bạc Liêu đã qua 14 ngày, sức khỏe ổn định 08/03/2020 11:44 admin admin
631 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu: Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 08/03/2020 10:52 admin admin
632 Tin tức - Sự kiện Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/03/2020 16:46 admin admin
633 Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020 06/03/2020 16:31 admin admin
634 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng, chống dịch Covid-19 06/03/2020 16:09 admin admin
635 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2) 06/03/2020 15:42 admin admin
636 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học 06/03/2020 15:28 admin admin
637 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 06/03/2020 10:49 admin admin
638 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2020và công tác trọng tâm tháng 3/2020 05/03/2020 15:38 admin admin
639 Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020 04/03/2020 15:38 admin admin
640 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kiểm tra các điểm trường trong ngày đầu cho học sinh đi học trở lại 02/03/2020 16:37 admin admin
641 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 02/03/2020 08:57 admin admin
642 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020 02/03/2020 08:50 admin admin
643 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài và hoạt động của các cơ sở lưu trú trước tình hình dịch Covid-19 02/03/2020 08:46 admin admin
644 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020 02/03/2020 08:43 admin admin
645 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020 02/03/2020 08:37 admin admin
646 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Thêm biện pháp ngăn chặn nguy cơ COVID-19 02/03/2020 08:30 admin admin
647 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 01/03/2020 17:07 admin admin
648 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kiểm tra công tác chuẩn bị để học sinh đi học trở lại 01/03/2020 16:04 admin admin
649 Tin tức - Sự kiện Thăm, tặng quà cho thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Nhà Mát 28/02/2020 16:44 admin admin
650 Tin tức - Sự kiện Tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ 28/02/2020 16:37 admin admin
651 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 28/02/2020 14:51 admin admin
652 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 28/02/2020 10:55 admin admin
653 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tạm dừng tổ chức lễ chào cờ tại Quảng trường Hùng Vương 28/02/2020 10:34 admin admin
654 Thông tin chỉ đạo , điều hành Hưởng ứng “Tuần áo dài và Ngày Áo dài Việt Nam” 28/02/2020 10:26 admin admin
655 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Kiểm tra các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác cách ly người nghi ngờ nhiễm dịch COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh 28/02/2020 09:38 admin admin
656 Tin tức - Sự kiện Hội nghị chuyên đề công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 28/02/2020 09:32 admin admin
657 Tin tức - Sự kiện Thủ tướng mong muốn Bạc Liêu “làm ra tấm ra món” trong một số lĩnh vực 27/02/2020 08:36 admin admin
658 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 26/02/2020 15:50 admin admin
659 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2019 26/02/2020 10:40 admin admin
660 Tin tức - Sự kiện Hội nghị chuyên đề Giáo dục nghề nghiệp - việc làm - xuất khẩu lao động năm 2020 26/02/2020 10:33 admin admin
661 Tin tức - Sự kiện Triển khai kế hoạch liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 26/02/2020 10:13 admin admin
662 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp" 25/02/2020 14:58 admin admin
663 Tin tức - Sự kiện Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 24/02/2020 16:30 admin admin
664 Tin tức - Sự kiện Sơ kết phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2019 24/02/2020 16:25 admin admin
665 Tin tức - Sự kiện Giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 24/02/2020 16:12 admin admin
666 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường về trung tâm xã Long Điền Đông và xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải 24/02/2020 10:34 admin admin
667 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ một một lần đối với Bí thư Chi bộ và trưởng khóm, ấp nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2) 21/02/2020 15:57 admin admin
668 Thông tin chỉ đạo , điều hành Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện 21/02/2020 10:31 admin admin
669 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 20/02/2020 16:47 admin admin
670 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 20/02/2020 16:39 admin admin
671 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2) 20/02/2020 16:25 admin admin
672 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề xã hội quan tâm 20/02/2020 15:41 admin admin
673 Nhân sự mới UBND tỉnh triển khai Công tác cán bộ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang giữ chức Giám đốc Sở GD-KH&CN 20/02/2020 14:28 admin admin
674 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đại hội Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022 20/02/2020 11:14 admin admin
675 Tin tức - Sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33 19/02/2020 16:20 admin admin
676 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 19/02/2020 15:39 admin admin
677 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định bãi bỏ quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 19/02/2020 15:15 admin admin
678 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường 19/02/2020 14:02 admin admin
679 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giải quyết thủ tục hành chính 19/02/2020 13:51 admin admin
680 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giải quyết thủ tục hành chính 19/02/2020 13:47 admin admin
681 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạo điều kiện hỗ trợ phụ huynh trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 19/02/2020 10:54 admin admin
682 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định 19/02/2020 10:44 admin admin
683 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu 19/02/2020 10:28 admin admin
684 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh 19/02/2020 09:58 admin admin
685 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 15/02/2020 11:00 admin admin
686 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 15/02/2020 10:38 admin admin
687 Tin tức - Sự kiện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu: Tổng kết công tác Hội, phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 15/02/2020 10:31 admin admin
688 Tin tức - Sự kiện Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân tháng 2/2020 15/02/2020 10:26 admin admin
689 Tin tức - Sự kiện Thành phố Bạc Liêu đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 14/02/2020 08:59 admin admin
690 Tin tức - Sự kiện Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu 13/02/2020 15:59 admin admin
691 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02/2020 13/02/2020 15:38 admin admin
692 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giao nhận quân năm 2020 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 13/02/2020 14:31 admin admin
693 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 13/02/2020 14:21 admin admin
694 Tin tức - Sự kiện Giới thiệu về Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp 12/02/2020 15:57 admin admin
695 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 12/02/2020 14:35 admin admin
696 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020 12/02/2020 14:28 admin admin
697 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung kiểm tra công tác tuyển quân tại thành phố Bạc Liêu 12/02/2020 14:22 admin admin
698 Tin tức - Sự kiện Đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ (2015 - 2020) 12/02/2020 14:16 admin admin
699 Tin tức - Sự kiện Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tra công tác phòng, chống hạn, mặn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 10/02/2020 15:27 admin admin
700 Tin tức - Sự kiện Giao ban báo chí định kỳ tháng 02/2020 10/02/2020 15:19 admin admin
701 Tin tức - Sự kiện Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư đầu năm 2020 tại Hà Nội 09/02/2020 17:22 admin admin
702 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 09/02/2020 17:11 admin admin
703 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các trường học 08/02/2020 16:37 admin admin
704 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 07/02/2020 17:00 admin admin
705 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn tỉnh 07/02/2020 16:54 admin admin
706 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra 07/02/2020 16:34 admin admin
707 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu làm việc với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức 07/02/2020 08:53 admin admin
708 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư đầu năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh 06/02/2020 16:33 admin admin
709 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch do nCoV 06/02/2020 14:07 admin admin
710 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng 05/02/2020 15:43 admin admin
711 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu: Tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội và quản lý chặt chẽ các hoạt động tập trung đông người 05/02/2020 15:31 admin admin
712 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung thăm và trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng 05/02/2020 11:24 admin admin
713 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra 05/02/2020 10:36 admin admin
714 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra 04/02/2020 20:14 admin admin
715 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Thăm Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu 04/02/2020 15:19 admin admin
716 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Bạc Liêu 04/02/2020 15:08 admin admin
717 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp 04/02/2020 14:27 admin admin
718 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng 04/02/2020 14:22 admin admin
719 Tin tức - Sự kiện Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 03/02/2020 11:17 admin admin
720 Thông tin chỉ đạo , điều hành Thông tin về trường hợp người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc chết tại tỉnh Bạc Liêu 03/02/2020 11:08 admin admin
721 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020 16:36 admin admin
722 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học 01/02/2020 16:42 admin admin
723 Tin tức - Sự kiện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra 01/02/2020 10:29 admin admin
724 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích 01/02/2020 10:22 admin admin
725 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 01/02/2020 10:17 admin admin
726 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh mùa Đông xuân 31/01/2020 16:57 admin admin
727 Tin tức - Sự kiện Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 31/01/2020 16:33 admin admin
728 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020 16:24 admin admin
729 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính 31/01/2020 14:34 admin admin
730 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính 31/01/2020 14:32 admin admin
731 Công bố thủ tục hành chính Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính 31/01/2020 14:30 admin admin
732 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: An toàn lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/01/2020 14:01 admin admin
733 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 31/01/2020 13:47 admin admin
734 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Bạc Liêu: Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 31/01/2020 10:39 admin admin
735 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy chúc Tết các đồng chí cao niên trong Đảng 30/01/2020 15:51 admin admin
736 Tin tức - Sự kiện Triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ 30/01/2020 14:36 admin admin
737 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung kiểm tra công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất 27/01/2020 09:00 admin admin
738 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Ban Quản lý dự án và bộ phận điều hành cống Âu thuyền Ninh Quới 27/01/2020 08:56 admin admin
739 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung thăm, chúc Tết công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh và các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25/01/2020 10:04 admin admin
740 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung thăm, chúc Tết đơn vị vận hành Cống Nhà Mát và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh 24/01/2020 16:33 admin admin
741 Tin tức - Sự kiện Họp mặt với các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 22/01/2020 15:08 admin admin
742 Tin tức - Sự kiện Lãnh đạo tỉnh chúc Tết và tặng quà Đội Tiêu binh danh dự và Đội Bảo vệ Quảng trường Hùng Vương 22/01/2020 09:25 admin admin
743 Tin tức - Sự kiện Tỉnh Bạc Liêu trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 22/01/2020 09:18 admin admin
744 Tin tức - Sự kiện Họp mặt cán bộ miền Bắc tăng cường nhân dịp mừng Xuân Canh Tý 2020 22/01/2020 09:10 admin admin
745 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu viếng Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sĩ 21/01/2020 15:15 admin admin
746 Tin tức - Sự kiện Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh 21/01/2020 15:00 admin admin
747 Tin tức - Sự kiện Họp mặt cán bộ lãnh đạo các thời kỳ chào mừng Xuân Canh Tý 2020 21/01/2020 14:44 admin admin
748 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Phước Long 21/01/2020 10:27 admin admin
749 Tin tức - Sự kiện Họp mặt văn nghệ sĩ, báo chí tiêu biểu mừng Xuân Canh Tý năm 2020 20/01/2020 16:41 admin admin
750 Tin tức - Sự kiện Khai mạc Hội Xuân Canh Tý 2020 và Chợ quê ngày Tết 20/01/2020 16:33 admin admin
751 Tin tức - Sự kiện Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 20/01/2020 15:24 admin admin
752 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Họp mặt doanh nghiệp mừng Xuân Canh Tý 2020 20/01/2020 11:16 admin admin
753 Tiến tới đại hội Đảng các cấp Khai mạc Hội thi “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu” 20/01/2020 11:12 admin admin
754 Tin tức - Sự kiện Họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại thành phố Cần Thơ 20/01/2020 11:00 admin admin
755 Tin tức - Sự kiện Ủy ban nhân dân tỉnh chúc Tết các đơn vị, cá nhân tại thành phố Cần Thơ 20/01/2020 10:52 admin admin
756 Tin tức - Sự kiện Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bạc Liêu 20/01/2020 09:58 admin admin
757 Thông tin tiếp cận đất đai Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 17/01/2020 22:25 admin admin
758 Tin tức - Sự kiện Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà Tết hộ nghèo xã Long Điền, huyện Đông Hải 17/01/2020 16:30 admin admin
759 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Cái Cùng 666 và Nhà máy điện gió Đông Hải 1 17/01/2020 16:18 admin admin
760 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung thăm và chúc Tết các gia đình chính sách vùng Căn cứ "Đôn Bơ - Cựa Gà" 17/01/2020 16:03 admin admin
761 Thông tin chỉ đạo , điều hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 17/01/2020 15:28 admin admin
762 Xây dựng nông thôn mới Bạc Liêu công nhận 11 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên 17/01/2020 15:19 admin admin
763 Lịch tiếp dân Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020 17/01/2020 13:55 admin admin
764 Tin tức - Sự kiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Thị Sang thăm và chúc Tết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 17/01/2020 10:11 admin admin
765 Tin tức - Sự kiện Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Hồng Dân 17/01/2020 10:00 admin admin
766 Xây dựng nông thôn mới Bạc Liêu quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 16/01/2020 16:38 admin admin
767 Tin tức - Sự kiện Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Minh Chiến thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 16/01/2020 16:24 admin admin
768 Xây dựng nông thôn mới Bạc Liêu quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 16/01/2020 16:04 admin admin
769 Tin tức - Sự kiện Đoàn đại biểu tỉnh Preak Sihanouk, Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tỉnh Bạc Liêu 16/01/2020 15:54 admin admin
770 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu: Tuyên dương 132 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2019 15/01/2020 15:38 admin admin
771 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác năm 2019 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 15/01/2020 15:31 admin admin
772 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 15/01/2020 15:25 admin admin
773 Tin tức - Sự kiện Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2020 15/01/2020 14:54 admin admin
774 Tin tức - Sự kiện Họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2020 15/01/2020 14:44 admin admin
775 Tin tức - Sự kiện Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 14/01/2020 15:21 admin admin
776 Tin tức - Sự kiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc Tết Tỉnh ủy 14/01/2020 15:14 admin admin
777 Tin tức - Sự kiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020 14/01/2020 15:10 admin admin
778 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác Thanh tra năm 2019 14/01/2020 15:05 admin admin
779 Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU 14/01/2020 14:31 admin admin
780 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 14/01/2020 10:15 admin admin
781 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu 13/01/2020 15:37 admin admin
782 Tin tức - Sự kiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc Tết các đơn vị và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Trung ương 13/01/2020 15:34 admin admin
783 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương 13/01/2020 15:13 admin admin
784 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính 13/01/2020 15:10 admin admin
785 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13/01/2020 15:07 admin admin
786 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính 13/01/2020 15:04 admin admin
787 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính 13/01/2020 14:56 admin admin
788 Công bố thủ tục hành chính Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Công Thương trong giải quyết thủ tục hành chính 13/01/2020 14:48 admin admin
789 Công bố thủ tục hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác mới ban hành và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 13/01/2020 14:45 admin admin
790 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kiểm tra, kiểm soát thị trường buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 13/01/2020 10:08 admin admin
791 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin 13/01/2020 10:06 admin admin
792 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 13/01/2020 10:03 admin admin
793 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu: Cho thuê đất xây dựng Nhà máy sản xuất dược Bali tại Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu 13/01/2020 09:59 admin admin
794 Tin tức - Sự kiện Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020 13/01/2020 09:35 admin admin
795 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm 13/01/2020 09:29 admin admin
796 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường 13/01/2020 09:23 admin admin
797 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ 10/01/2020 16:41 admin admin
798 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản 10/01/2020 16:34 admin admin
799 Tin tức - Sự kiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổng kết công tác Hội năm 2019 10/01/2020 16:32 admin admin
800 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 10/01/2020 16:28 admin admin
801 Tin tức - Sự kiện Phát động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo - An sinh xã hội" xây dựng nông thôn mới năm 2020 10/01/2020 16:17 admin admin
802 Tin tức - Sự kiện Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ hai 10/01/2020 15:58 admin admin
803 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 10/01/2020 14:59 admin admin
804 Tin tức - Sự kiện Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu chúc Tết UBND tỉnh 10/01/2020 10:52 admin admin
805 Tin tức - Sự kiện Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 10/01/2020 10:40 admin admin
806 Tin tức - Sự kiện Góp ý Quy định của UBND tỉnh về việc quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 10/01/2020 10:17 admin admin
807 Tin tức - Sự kiện Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 10/01/2020 10:08 admin admin
808 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 10/01/2020 09:32 admin admin
809 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu: UBND tỉnh ra quân thực hiện nhiệm vụ năm 2020 09/01/2020 09:13 admin admin
810 Tin tức - Sự kiện Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Đức 09/01/2020 08:43 admin admin
811 Tin tức - Sự kiện Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 09/01/2020 08:36 admin admin
812 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2, Điều 4 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chức năng... 06/01/2020 16:01 admin admin
813 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2) 06/01/2020 15:55 admin admin
814 Tin tức - Sự kiện Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên - hội sinh viên Việt Nam 06/01/2020 15:36 admin admin
815 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12/2019 và công tác trọng tâm tháng 01/2020 05/01/2020 15:38 admin admin
816 Tin tức - Sự kiện Chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 04/01/2020 10:48 admin admin
817 Tin tức - Sự kiện Họp mặt báo chí đầu năm 2020 04/01/2020 10:41 admin admin
818 Tin tức - Sự kiện Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chúc Tết tỉnh Bạc Liêu 04/01/2020 10:33 admin admin
819 Tin tức - Sự kiện Hội nghị triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 04/01/2020 09:58 admin admin
820 Tin tức - Sự kiện Triển khai nhiệm vụ ngành Giao thông vận tải năm 2020 03/01/2020 16:35 admin admin
821 Tin tức - Sự kiện Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01/2020 03/01/2020 16:14 admin admin
822 Tin tức - Sự kiện Hội nghị ra quân sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn 03/01/2020 16:08 admin admin
823 Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/01/2020 15:38 admin admin
824 Tin tức - Sự kiện Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 03/01/2020 15:26 admin admin
825 Thông tin chỉ đạo , điều hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu 03/01/2020 15:10 admin admin
826 Thông tin chỉ đạo , điều hành Tỉnh Bạc Liêu thay đổi thời gian làm việc 03/01/2020 15:06 admin admin
827 Xây dựng nông thôn mới Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 03/01/2020 15:03 admin admin
828 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu: Thu hồi và cho thuê đất tại xã Vĩnh hậu A, huyện Hòa Bình 03/01/2020 14:58 admin admin
829 Thông tin chỉ đạo , điều hành Bạc Liêu: Thu hồi và cho thuê đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình 03/01/2020 14:55 admin admin
830 Thông tin chỉ đạo , điều hành Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020 03/01/2020 14:51 admin admin
831 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020 02/01/2020 15:40 admin admin
832 Thông báo khác Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 02/01/2020 15:14 admin admin
833 Tin tức - Sự kiện Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nhân dịp Tết Dương lịch 2020 02/01/2020 09:06 admin admin
834 Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Phương Nam tại Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2020 và phát động Phong trào thi đua trong toàn tỉnh 01/01/2020 07:03 admin admin
835 Tin tức - Sự kiện Bế mạc Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 31/12/2019 16:41 admin admin
836