SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
9
6
7
9
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
01/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
32/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
31/2018/QĐ-UBND 18/12/2018 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
30/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND
29/2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Ban hành Quy đinh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phấm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
28/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cuòng triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
27/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
26/2018/QĐ-UBND 05/11/2018 Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
25/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Bãi bỏ quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
24/2018/QĐ-UBND 28/09/2018 Bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm....
23/2018/QĐ-UBND 25/09/2018 Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22/2018/QĐ-UBND 19/09/2018 Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Ban hành quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh bạc Liêu
19/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2018/QĐ-UBND 20/04/2018 Bãi bỏ Quyết định số 09/2014QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
14/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2018/QĐ-UBND 03/04/2018 Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối