SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
7
5
0
5
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
25/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Bãi bỏ quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
24/2018/QĐ-UBND 28/09/2018 Bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm....
23/2018/QĐ-UBND 25/09/2018 Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22/2018/QĐ-UBND 19/09/2018 Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Ban hành quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh bạc Liêu
19/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2018/QĐ-UBND 20/04/2018 Bãi bỏ Quyết định số 09/2014QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
14/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2018/QĐ-UBND 03/04/2018 Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12/2018/QĐ-UBND 20/03/2018 Quy định hạn mức giao đất ở và đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11/2018/QĐ-UBND 19/03/2018 Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
10/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
09/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
08/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
07/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về việc sử dụng và quan lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
06/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
05/2018/QĐ-UBND 06/03/2018 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối