SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
0
5
8
3
0
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 633  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
1206/QĐ-UBND 02/07/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1213/QĐ-UBND 02/07/2019 Ban hành Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
86/KH-UBND 02/07/2019 Phát triển mô hình tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ áp dụng trên hệ thống canh tác tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đên năm 2025 Ủy ban nhân dân tỉnh
85/KH-UBND 27/06/2019 Thực hiện Chỉ thi số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1171/QĐ-UBND 24/06/2019 Quy trình phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và ngành điện thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
84/KH-UBND 21/06/2019 Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) Ủy ban nhân dân tỉnh
84/KH-UBND 21/06/2019 Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) vừa được UBND tỉnh ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
76 -KH/BCSĐ 20/06/2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Ủy ban nhân dân tỉnh
2608/UBND-KT 20/06/2019 Tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
08/KH-BCĐ 13/06/2019 Thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh
2429/UBND-NC 10/06/2019 Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Ủy ban nhân dân tỉnh
07/KH-BCĐ 31/05/2019 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tháng 6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh
76/KH-UBND 31/05/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh
997/QĐ-UBND 31/05/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh
74/KH-UBND 27/05/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh
862/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
65/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh
66/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thi 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa Ủy ban nhân dân tỉnh
102/QĐ-UBND 07/05/2019 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1809/UBND-NC 06/05/2019 Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối