SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
8
6
7
2
0
7
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 618  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
862/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
65/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh
66/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thi 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa Ủy ban nhân dân tỉnh
102/QĐ-UBND 07/05/2019 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1809/UBND-NC 06/05/2019 Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1644/UBND-KSTTHC 22/04/2019 Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân thành phố
06/CT-UBND 08/04/2019 Về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ủy ban nhân dân tỉnh
57/TB-UBND 01/04/2019 Thông báo mời hợp tác triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
12/CT-UBND 28/01/2019 Vê việc triên khai một sô giải pháp phòng, chông hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng EL Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong mùa khô năm 2018 - 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh
72/QĐ-UBND 16/01/2019 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
04/KH-UBND 10/01/2019 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh
01/CT-UBND 09/01/2019 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ủy ban nhân dân tỉnh
01/KH-BCĐ 07/01/2019 Tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh
252/QĐ-UBND 27/11/2018 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây đựng công trình có yêu cầu phê duyệt phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh gíá tác động môi trường; cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu Ủy ban nhân dân tỉnh
1418/QĐ-UBND 06/08/2018 Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
146/QĐ-UBND 27/07/2018 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1193/QĐ-UBND 02/07/2018 Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Ủy ban nhân dân thành phố
672/QĐ-UBND 20/04/2018 Quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
408/QĐ-UBND 22/03/2018 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh
927/UBND-NC 14/03/2018 Công văn UBND tỉnh v/v Hướng dẫn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối