SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
6
9
4
7
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 603  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
1418/QĐ-UBND 06/08/2018 Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
146/QĐ-UBND 27/07/2018 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
1193/QĐ-UBND 02/07/2018 Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Ủy ban nhân dân thành phố
672/QĐ-UBND 20/04/2018 Quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
408/QĐ-UBND 22/03/2018 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh
927/UBND-NC 14/03/2018 Công văn UBND tỉnh v/v Hướng dẫn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh
12-CT/TU 12/03/2018 Chỉ thị v/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảnh viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Tình ủy
317/QĐ-UBND 02/03/2018 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh v/v Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
29/QĐ-UBND 13/02/2018 Quyết định UBND tỉnh v/v Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
08/QĐ-UBND 18/01/2018 Về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh
1655/QĐ-UBND 18/09/2017 V/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh
78/KH-UBND 15/09/2017 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3505/UBND-KGVX 15/09/2017 V/v thực hiện rà soát cấp mã thẻ BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT Ủy ban nhân dân tỉnh
75/KH-UBND 13/09/2017 V/v tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
74/KH-UBND 12/09/2017 Bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
3419/UBND-KGVX 12/09/2017 Thực hiện các giải pháp để phục vụ công tác giảm nghèo Ủy ban nhân dân tỉnh
72/KH-UBND 08/09/2017 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàm tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh
03/CT-UBND 08/09/2017 Về thực hiện một số biện pháp tiết kiệm điện Ủy ban nhân dân tỉnh
03/CT-UBND 08/09/2017 Về việc thực hiện một số biện pháp tiết kiệm điện Ủy ban nhân dân tỉnh
02/CT-UBND 01/09/2017 V/v thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018 Ủy ban nhân dân tỉnh
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối