SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
6
1
1
2
7
9

Văn bản Quy pham pháp luật cuản HĐND năm 2019

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

05/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Còn

04/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

03/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

02/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

Còn

01/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn