SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
6
7
6
4
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1418/QĐ-UBND 06/08/2018 Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
146/QĐ-UBND 27/07/2018 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1193/QĐ-UBND 02/07/2018 Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
672/QĐ-UBND 20/04/2018 Quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu
408/QĐ-UBND 22/03/2018 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối