SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
8
6
6
9
4
8
Văn bản Chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
862/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạc Liêu
65/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh
66/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thi 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa
102/QĐ-UBND 07/05/2019 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bạc Liêu
1809/UBND-NC 06/05/2019 Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối