SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
6
4
7
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thứ Ba, 08/01/2019, 16:00

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 01/2019

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 12 ước đạt 28.584 tấn (trong đó, tôm 20.050 tấn, cá và thủy sản khác 8.534 tấn), Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 12 tăng 15,66% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 47,17 triệu USD. Trong tháng, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 40 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 4.080 tỷ đồng. Tiếp nhận và xử lý 08 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, đăng ký góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp từ các nhà đầu tư.

Trong tháng 01/2019, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp với trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó, trọng tâm là tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh. Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.../.

Chi tiết

Công Hưởng

 


Số lượt người xem: 1636 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày