SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
1
7
2
3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thứ Tư, 22/08/2018, 10:20

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7/2018 và công tác trọng tâm tháng 8/2018

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tích cực hướng dẫn người dân thực hiện tiêm phòng, cách phòng chống nên trong tháng không phát sinh dịch bệnh.

Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện khẩn trương các thủ tục, hồ sơ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cơ bản, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Công tác quản lý giao thông được thực hiện chu đáo, đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tiếp tục quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công, gia đình cách mạng, an sinh xã hội cho đối tượng được thụ hưởng. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội tiếp tục được triển khai tích cực. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý đối với các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt.

Trong tháng 8/2018, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chủ yếu là phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), thúc đẩy phát triển dự án Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (khí LNG). Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và nâng tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 như đã cam kết. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động; phát triển văn hóa, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội./.

Chi tiết

Công Hưởng

 

 


Số lượt người xem: 686 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày