SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
3
3
0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thứ Hai, 08/01/2018, 14:55

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12/2017 và công tác trọng tâm tháng 01/2018

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra, công  tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng được quan tâm, xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên do thời tiết diễn ra bất thường nên vẫn còn xuất hiện một số bệnh thông thường trên gia cầm, gia súc.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng là 31.613 tấn; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 15,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng đạt 4.025 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 61,57 triệu USD.

Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện khẩn trương các thủ tục, hồ sơ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cơ bản, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 17 doanh nghiệp và 01 Quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án.

Trong tháng 01/2018, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; tổ chức triển khai Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu đầu năm 2018; kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo; chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018, đến năm 2020...; tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan hành chính nhà nước; các cấp, các ngành tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018./. 

Chi tiết

Công Hưởng

 

 


Số lượt người xem: 2221 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày