SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
8
0
1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thứ Sáu, 15/12/2017, 09:35

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11/2017 và công tác trọng tâm tháng 12/2017

Tháng 11/2017, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, tuy nhiên do thời tiết diễn ra bất thường nên vẫn còn xuất hiện một số bệnh thông thường trên gia cầm, gia súc.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng là 24.197 tấn; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng đạt 2.913 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 58,93 triệu USD.

Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 21 doanh nghiệp và 01 Giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không ngừng nâng cao chất lượng, đặc biệt là đăng cai tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII - Bạc Liêu 2017.

Trong tháng 12/2017, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức triển khai Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo; chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017, đến năm 2020; tiếp tục giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người có công, gia đình cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo chính xác, kịp thời; tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan hành chính nhà nước; các ngành, các cấp khẩn trương chuẩn bị các nội dung đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh và các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII./. 

Chi tiết

Công Hưởng

 


Số lượt người xem: 1659 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày