SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
1
9
4
8
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Thứ Hai, 21/10/2019, 00:15
Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước  (11/10)
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018 với 5 chương, 28 điều quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo Luật này quy định, bí mật nhà nước là thông tin có nội ...
Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia  (11/10)
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các chiến dịch truyền ...
Điều kiện cho vay đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020  (09/10)
Ngày 09/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Theo Quyết định, đối tượng được vay là những người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp ...
Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (05/10)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; nâng cao trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa ...
Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023  (04/09)
Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023. Mục tiêu của Đề án nhằm giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm bắt được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; nắm ...
Một số quy định mới của Luật Công an nhân dân 2018  (29/08)
Luật Công an nhân dân (CAND) được Quốc hội khóa XIV thông qua năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Luật này gồm 7 chương, 46 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh, ...
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  (29/08)
(BL-KP) Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Theo đó, lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tư pháp quản lý ...
Quy định về nguyên tắc và hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  (01/08)
Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý ...
Điểm mới của Luật Đầu tư công năm 2019  (10/07)
Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có 06 chương, 101 điều với những điểm mới nổi bật như: Luật thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, đặc biệt là phân cấp triệt để ...
Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản  (28/06)
Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày