SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
0
2
7
1
9
9
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thứ Tư, 18/09/2019, 11:56
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2019  (26/07)
Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, các ngành, các cấp trong tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục, tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra. Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 nên tình hình ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019  (26/07)
Năm 2019 được Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định là năm “nước rút”, là tiền đề để tỉnh “về đích ” vào năm 2020, quyết định sự thành bại của các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, do đó, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặt quyết tâm chính trị cao nhất, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2019  (05/06)
Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2019, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Sản xuất nông nghiệp thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 4 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 5/2019  (07/05)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Sản xuất nông nghiệp thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3/2019  (12/03)
Tháng 02/2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ. Tổng sản ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 01/2019 và công tác trọng tâm tháng 02/2019  (16/02)
Tháng 01/2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và tích cực ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 01/2019  (08/01)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11/2018 và công tác trọng tâm tháng 12/2018  (14/12)
Tháng 11/2018, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 10/2018 và công tác trọng tâm tháng 11/2018  (05/11)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã chủ động triển khai thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2018  (05/10)
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến thuận lợi hơn, song cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự điều hành tích cực, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày