- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 - Bà Đoàn Út Bảy được bổ nhiệm làm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu - Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra - Lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 - Lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 - Lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII - Lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bãi bỏ các quy trình nội bộ của Sở Tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý Các khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam; việc làm) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu - Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai - Lấy ý kiến góp ý đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" - Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thương vong do thông hố ga

null Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2000 - 2020

Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2000 - 2020
Thứ năm, 24/09/2020, 15:24

Kính thưa:

- Các đồng chí;

- Thưa toàn thể quý đại biểu tham dự Hội nghị.

Thay mặt thường trực UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại biểu về dự Hội nghị hôm nay.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Hội nghị chúng ta đã nghe thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả 20 năm tổ chức và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, qua các ý kiến phát biểu tham luận của các ngành, các địa phương. Thay mặt thường trực UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh tôi xin biểu dương và ghi nhận thành tích mà các ngành, các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; sự phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền các địa phương với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả nhất định. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền các địa phương và Ban Chỉ đạo phong trào đã kết hợp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, là gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới mang lại kết quả đáng kể.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Qua 20 năm thực hiện phong trào đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: Đến nay toàn tỉnh có 100% khu dân cư tiên tiến; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” được triển khai sâu rộng và kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa; thông qua đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng khu dân cư và vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…; tính đến nay toàn tỉnh đã công nhận ấp, khóm văn hóa đạt tỷ lệ 100%; gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93% và 87,2% cơ quan, đơn vị văn hóa.

 Kết quả mang lại của Phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, kinh tế từng bước được ổn định và có bước phát triển; nhiều địa phương đã gắn kết với việc thực hiện phong trào với phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xây dựng nhiều mô hình làm ăn, sản xuất, nuôi trồng có hiệu quả, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ nhà kiên cố được tăng dần; đường giao thông được bê tông hóa, an ninh quốc phòng được giữ vững, góp phần thực hiện đạt 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác triển khai và thực hiện ở cơ sở còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện phong trào ở một số, Sở, Ban, Ngành chưa chặt chẽ; sự chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống từng ngành có lúc, có nơi thiếu đồng bộ; ban vận động tại các ấp, khóm trong công tác tuyên truyền, vận động chưa có phương pháp mới, còn nặng về hình thức; một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tham gia việc thực hiện các phong trào tại khu dân cư còn hạn chế.

Các Thiết chế văn hóa hiện nay ở cơ sở tuy có nhưng chưa phát huy hết các chức năng; chưa bố trí kinh phí và con người hoạt động hợp lý, từ đó chưa phát huy hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa và làm hạn chế các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn; công tác quản lý, cải thiện và xử lý vệ sinh môi trường ở các khu dân cư tập trung, các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch chậm được khắc phục. Vì vậy, công tác xây dựng đời sống văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay đòi hỏi phải tập trung cao về nguồn lực, con người, giải pháp thực hiện.

Do đó, Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp cần có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và các ban, ngành đoàn thể ở địa phương; cần gắn việc thực hiện phong trào với sự tham gia giám sát của nhân dân; thông qua những công việc cụ thể sau:

Thứ nhất: Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cuộc vận động nâng cao chất lượng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, ấp -khóm văn hóa.

Thứ hai: Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; làm cho xã hội và đại bộ phận nhân dân hiểu được việc thực hiện nếp sống văn minh, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, gia đình gương mẫu trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Thứ ba: Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch của địa phương phù hợp với tình hình thực tế, đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vào phong trào hàng năm.

Thứ tư: Chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng và tăng cường hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn. Vận động các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp tích cực đóng góp và tham gia phong trào để duy trì phong trào ở cơ sở.

 Thứ năm: Ban Chỉ đạo phong trào các cấp thường xuyên củng cố và tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào theo phương châm: nâng cao chất lượng; công tác chỉ đạo luôn được quan tâm sâu sát, kịp thời và có sự nhất quán cao từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra và đề ra biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; khóm, ấp văn hóa và cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Thứ sáu: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện phong trào, gắn với chương trình công tác cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình một các hiệu quả nhất:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chỉ đạo việc duy trì mỗi xã, phường, thị trấn chọn điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình mới, hay, có hiệu quả từ cơ sở.

- Liên đoàn Lao động tỉnh cần có kế hoạch nâng cao chất lượng việc xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học… đạt chuẩn văn hóa; xây dựng và phát động chương trình “xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân ở các khu công nghiệp”; xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức lao động phải có đạo đức, trình độ… đáp ứng được với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Sở Y Tế cần đẩy mạnh chỉ đạo việc xây dựng phong trào chăm sóc tốt cho người già và trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình…

- Công an tỉnh cần đẩy mạnh việc triển khai phong trào xây dựng gia đình an toàn; ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự; có kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phát động quần chúng tham gia tố giác và tấn công các loại tội phạm, xây dựng các đường dây nóng để quần chúng có điều kiện trình báo với lực lược Công an gần nhất trong việc tham gia bài trừ các loại tội phạm.

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh); cần có những đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đổi mới phương thức hoạt động trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào, thông qua nhiều hình thức sinh động như: Thông tin lưu động, biểu diễn nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm, tiểu phẩm phục vụ cho công tác xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động trong việc phát động xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị,…

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo việc thực hiện phong trào ở địa phương mình một cách tốt nhất; phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức đánh giá kết quả tại địa phương mình và triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viện và nhân dân các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn tiếp theo; đồng thời, mạnh dạn phê phán, xử lý những hành vi làm hạn chế đến phong trào và biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp, thực hiện phong trào…

Nếu có được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thì tôi tin rằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nhà, giai đoạn 2021 - 2025 nhất định sẽ thắng lợi góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững.

Xin cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí, quý đại biểu!

Số lượt xem: 309

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh